Vänsterförbundet röstade mangrant mot Soini

av Janne Wass