Röd utsatthet i Dragsviks fångläger

av Tomi Riitamaa