Rapport: Sociala medier skadar inte unga, utan speglar dem

av Janne Wass