Ett alternativt samhälle frodas i Neptunia Remanso

av Ana Valdés

Framtiden för Uruguays ockuperade by i anslutning till badorten Neptunia avgörs inom den närmaste framtiden. Det som för 40 år sedan skulle bli en ett inhägnat lyxområde är i dag en fristad för låginkomsttagare och husockupanter som försöker bygga ett alternativt samhälle. 

Vänsterregeringen i Uruguay, koalitionen Breda Fronten (Frente Amplio) har länge försökt bygga bort den utbredda bostadsbristen i landet. Nya hus har byggts med generösa lån, familjer med låga löner har fått subventionerade hus. På 1920-talet instiftades i Uruguay lagar som garanterade alla som ville bygga själva bostäder i kooperativa former kunde få tillgång till mark av staten, och många arbetskamrater gick samman och byggde sina egna hus under ledning av en byggmästare.

Det påminner om den svenska egnahemsrörelsen som uppstod på 1800-talet för att ge fattiga arbetare möjligheter att bygga sina egna hus då bostadsproduktionen i städerna inte lyckades hålla jämn takt med den av industrialismen orsakade urbaniseringen. I Uruguays huvudstad Montevideo uppstod liknande kooperativa rörelser som byggde rad- och kedjehus på gemensam tomter som fick kollektiva salonger, tvättstugor och idrottsanläggningar. 

Idag räcker den offentligt ägda marken inte till för tillräcklig utbyggnad av bostäder, och därför har aktivister och bostadslösa nu börjar ockupera privatägd mark. Utanför Montevideo, i Canelones,  längs den attraktiva solkusten där stressade stadsbor bygger sommarbostäder, har 700 familjer ockuperat en stor yta som i tidernas såldes till till en privat entreprenör som ville bygga ett exklusivt ”gated community”. Men bygget blev aldrig färdigt och badorten, Neptunia, förlorade den utlovade investeringen.

Ockupationen av husen i Neptunia Remanso har pågått i flera år nu, trots att rättsliga åtgärder tagits till för att få invånarna vräkta. Ett vräkningsbeslut har redan utfärdats, men ockupanterna har överklagat. Invånarna är inte bara till exempel stadsaktivister, anarkister eller konstnärer, som vi är vana vid att se i samband med husockupationer i Nordeuropa. Bland de personer som flyttat till Neptunia Remanso finns både barnfamiljer och till och med lågavlönade poliser som hoppas att i framtiden kunna bygga eget. Det var i själva verket först fattiga och bostadslösa som började ockupera marken och byggde enkla ruckel åt sig själva att bo i, men i dag lockar det de facto självstyrda området personer som letar efter en alternativ livsstil, vill leva ekologiskt eller downshifta. 

Länet Canelones är det näst största och mest bebyggda efter Montevideo. Här finns attraktiva badorter vid havet, men på många ställen saknas fortfarande vatten, avlopp och el, något som den populäre landshövdingen Yamandu Orsi lovat råda bot på. Orsi har också lovat att husockupanterna i Neptunia ska få tillgång till allt detta.

På det ockuperade området finns det bland annat kyrkor, enkla hus byggda av trälådor och plåt, med kors och helgonbilder. Brasilianska evangelister predikar ofta i Uruguay, de har fått gehör bland fattiga och lågutbildade, som betalar en del av sina surt förvärvade inkomster till prästerna i utbyte mot försäkringar om belöningar i paradiset och lycka i kärleken. 

Några anarkister har bildat en förening och försöker leva ut sin utopi bland ockupanterna, de håller på att bygga ekogårdar och vill uppmuntra barn att låta bli läskedrycker och godis. En lärare kommer till området några gånger i veckan och undervisar. Anarkisterna planerar en självförvaltad skola, de flesta familjer som bor där vägrar att acceptera skolan och lärarna som staten erbjuder. De vill undervisa barn med metoder lånade från alternativa pedagogier, Waldorf, Montessori, Freinet. 

Det pågår just nu hetsiga diskussioner mellan dem som vill att staten och kommunen ska garantera dem rätt att bygga på marken och dem som vill stå på egna ben. Det finns lagar i Uruguay som tillåter ockupation av mark som länge stått tom och vars skatter är inte betalda. Ockupanterna vill använda den här rätten för att så att säga normalisera situationen. Men anarkisterna och vissa andra grupper vill hellre bibehålla områdets inofficiella status och leva i ett parallellt samhälle med egna lagar och egna premisser.

Utopin i Neptunia har inte varit utan sina mörkare sidor, bland annat har det förekommit problem med kriminalitet och droger. I ett skede tog invånarna rättvisan i egna händer i samband med att en tjuv ertappades mitt i en stöld. Som hämnd brändes hans hur ner och han slängdes ut ur området. Också droglangare har blivit utvisade. Det har förts en diskussion som liknar den som förts i samband med Köpenhamnsstadsdelen Kristiania – om huruvida till exempel lätta droger som marijuana ska tillåtas för att minska på risken att tyngre preparat sprider sig i området.

Rättsprocesserna kring fristaden i Neptunia pågår som bäst. Polisen har fått stränga order om att inte vräka invånarna innan rättegångarna har slutförts. Om invånarna inte får rätt till marken och den i stället lämnas tillbaka till den privata entreprenören som köpte den för fyrtio år sedan har de lovat att tälta utanför riksdagen. Sjuhundra tältande familjer är knappast något som Frente Amplio vill ha på halsen. Allt tyder på att Yamandu Orsi kommer att utnämnas presidentkandidat för partiet inom en nära framtid, och det här är inte den typ av protester han vill dras med. Dessutom finns det både röster och skatteintäkter att vinna på att Neptunia och andra illegalt ockuperade områden får officiell status. 

Ana Valdes & Janne Wass

Lämna en kommentar