Från Batman till Bush och Trump – om superhjältefilmernas etik och estetik

av Sven-Erik Klinkmann