Fokus på välfärd gynnar regeringen

av John Illman

Den sittande regeringen njuter för tillfället av ett brett folkligt stöd. Dels handlar det om naturliga konjunkturer, säger forskare, men Sanna Marins kabinett är på många sätt en motpol till den impopulära Sipiläregeringen.

64 procent av finländarna är nöjda med Sanna Marins regering. Det framgår ur en rapport som mediehuset Lännen Media gick ut med under förra månaden. Den socialdemokratiska statsministern Sanna Marin har själv en stor inverkan på regeringens popularitet. Det anser Lauri Rapeli, forskningschef vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och studerande Jonatan Wikström, ledamot i Åbo Akademis kårfullmäktige för Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande.

Rapeli är inte förvånad över undersökningens resultat. Enligt honom är regeringar ofta populära i början av sin mandatperiod. Det är inte endast Marins regering som har fått uppleva det.

– Också Sipiläs regering var populär till en början, säger han.

Inte heller Wikström är förvånad över regeringens popularitet. Han konstaterar att finländarna uppskattar den nuvarande regeringen för att den upplevs förstärka välfärden.

Enligt Wikström bidrar Sipilä-regeringens impopulära politik till den nuvarande regeringens popularitet.

– Hela samhället vinner på en stark välfärd, säger han.

Wikström ogillade regeringen Sipiläs njugga inställning till landets tvåspråkighet. När varken SDP eller SFP fanns med i regeringen, var det ingen som bevakade de svenska intressena.

– Med den här regeringen känner jag en trygghet för det svenska språkets status, säger han.

Statsministern populär

Rapeli och Wikström konstaterar båda – i likhet med Lännen Medias undersökning – att Sanna Marin är populär som statsminister. Rapeli lyfter fram några egenskaper hos Marin som kan förklara hennes popularitet.

– Marin är en kompetent politiker. Hon avviker positivt från det traditionella politiska mönstret med många äldre män, säger han.

Det samma kan sägas om Vänsterförbundets ordförande Li Andersson. Wikström konstaterar att särskilt bland yngre människor är Marin populär.

– Inte minst för att hon är landets yngsta statsminister genom tiderna, säger han.

Föregångaren Antti Rinne var i sin roll som statsminister inte lika omtyckt. Enligt Finska Notisbyrån var Rinnes stöd i en liknande undersökning i november endast 37 procent. Rapeli anser att Rinne hade vissa brister särskilt när det gällde att kommunicera utåt.

– Rinne upplevdes därför som en mer opersonlig och avlägsen figur, säger han.

Wikström är inne på samma linje. Medierna målade upp en ofördelaktig bild av Rinne under hösten, menar han. Bland annat poststrejken fick stor uppmärksamhet, vilket inte gynnade Rinne.

– Av alla strejker var poststrejken den som drabbade flest finländare, säger han.

Enligt Wikström kommer regeringens popularitet antagligen att sjunka efter en tid, vilket han anser att är naturligt.

– Men till exempel om regeringen får igenom sitt mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent kan populariteten också stiga.

SFP och Centern minst nöjda

Av de partier som sitter i regeringen var Svenska Folkpartiets och Centerns anhängare minst nöjda med regeringens arbete så här långt. Varken Rapeli eller Wikström är förvånade över de borgerligt sinnades missnöje.

– Centerns anhängare är troligtvis vana med att vara det största partiet i regeringen, säger Rapeli.

Centern har lett fem av Finlands tio regeringar under 2000-talet. I den senaste opinionsundersökningen som Yle Nyheter och Taloustutkimus utförde i februari i år, låg Centerns stöd på 10,8 procent. Det är långt från regeringens största parti SDP, som hade ett understöd på 16 procent. Sannfinländarna hade det största understödet på 23 procent.

– Centerns anhängare har svårt att förhålla sig till partiets nuvarande storlek, säger Rapeli.

Wikström anser att regeringens reformer gynnar de rödgröna regeringspartierna, alltså De gröna, SDP och Vänsterförbundet. Rapeli misstänker att de borgerliga partierna i regeringen gärna hade sett en något annorlunda regeringskoalition.

– Jag hoppas ändå att SFP och Centern ser fördelar med en välfärdspolitik som gynnar hela samhället, säger Wikström.

– Den här regeringskoalitionen är knappast en dröm för SFP och Centern, säger Rapeli.

Missnöjd opposition

I Lännen Medias undersökning framkommer att 60 procent av oppositionspartierna Samlingspartiets och Sannfinländarnas anhängare är missnöjda med Marins regering. Det här kommer inte som en överraskning för vare sig Rapeli eller Wikström. Rapeli trodde i själva verket att missnöjet skulle vara större bland Sannfinländarna.

– De ideologiska skillnaderna är störst mellan å ena sidan Sannfinländarna och å andra sidan Vänstern och De Gröna, säger han.

Enligt Wikström beror oppositionens missnöje på den liberala politik som Marins regering för, en politik som enligt honom värnar om alla människors lika värde.

– Oppositionen är mera konservativ än vad regeringen är, säger han.

Vilken betydelse har undersökningen?

Enligt Rapeli är det bra att undersökningar av det här slaget publiceras, eftersom de kan göra det lättare för människor att hänga med i politiken.

– Många människor följer inte aktivt med politiken, säger han.

Påståendet att undersökningar som den här skulle påverka hur det kommer att gå för de olika partierna i kommande val ställer sig Rapeli tveksam till. Däremot tror han att partierna i populära regeringar har större chans att vinna kommande politiska val än vad impopulära regeringar har. Han nämner Sipiläregeringen som ett exempel på en impopulär regering.

– Centern förlorade stort i riksdagsvalet i fjol, konstaterar han.

Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli

Om undersökningen

Nyhetsforumet Lännen Media utför undersökningar kring regeringens popularitet när det finns en samhällelig efterfrågan. Undersökningar görs inte regelbundet enligt ett fastställt schema.

Taloustutkimus intervjuade ca. 1000 finländare på uppdrag av Lännen Media under veckorna 7 och 8.

De finländare som deltog i undersökningen valdes ut slumpmässigt.

Felmarginalen för undersökningen är cirka 3 %.

Källa: Jussi Orell, nyhetschef vid Lännen Media

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.