”Europa behöver inga diktatorer”

av John Illman

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har tillskansat sig snarast diktatorisk makt, officiellt i syfte att tackla coronakrisen. Ungerns ambassadör i Finland försvarar föga överraskande åtgärderna för Ny Tid, men både Europarlamentariker och forskare ser med oro på en demokrati i nedmontering.

Under de senaste decennierna har Ungern under statsminister Viktor Orbáns ledning förvandlats från en normal europeisk demokrati till en auktoritär stat. I slutet av mars röstade det ungerska parlamentet igenom ett nationellt förslag om att ge statsminister Orbán rätt att styra landet genom dekret. Officiellt var det hanteringen av coronakrisen som föranledde denna undantagslag.

Det här innebär att Orbán och hans regering kan få igenom sin vilja utan att parlamentet måste godkänna åtgärderna. Genom att sätta parlamentet ur spel, stryper Orbán en central demokratisk funktion.

EU är uppbyggt på demokrati

Katja Creutz, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, säger att EU grundar sig på gemensamma värderingar såsom demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och skydd av minoriteter. Dessutom har alla EU-länder förbundit sig att följa administrativa, ekonomiska och politiska kriterier vid tillträde in i unionen (Köpenhamnskriterierna 1993).

– Utvecklingen i Ungern och delvis även i Polen utmanar nu de här kriterierna, säger hon.

– Jag tror Orbáns konservatism driver nedmonteringen av den liberala demokratin, säger Creutz.

Creutz anser att demokratin i världen mår sämre i nuläget än förut. Med Orbán som statsminister försvagas demokratin i Ungern för varje år. Hon säger att ur ett demokratiperspektiv är Orbáns maktbefogenheter onödigt stora. I och med nedmonteringen av demokratin har det blivit allt svårare för den ungerska oppositionen att utmana Orbáns parti Fidesz.

– Även journalister och medborgarorganisationer har svårt att verka eftersom öppenheten och transparensen i landet har minskat.

”Orbáns politik är demokratisk” 

Ungerns ambassadör i Finland György Urkuti (bilden) säger att den ungerska regeringen för en kristen demokratisk politik. Han är av annan åsikt än Creutz om Ungerns politiska riktning. Han försvarar Orbáns politik och anser att påståenden att demokratin skulle ha försvagats i Ungern är ogrundade.

– Den ungerska regeringen för en politik baserad på bland annat frihet och demokrati, säger Urkuti.

Urkuti håller inte med påståendet om att Orbán orienterar Ungern i en riktning från demokrati mot något som kan kallas en auktoritär stat. Han hänvisar till att folket har fått välja hurdan sammansättning parlamentet har och att regeringen avspeglar detta. Enligt Urkuti kontrollerar det ungerska parlamentet, i enlighet med den ungerska konstitutionen, Orbáns maktbefogenheter.

– Orbán och den ungerska riksdagen har valts genom rättvisa och fria val, säger Urkuti.

Orbáns beslut att styra genom dekret har väckt stor uppmärksamhet i resten av Europa. Urkuti anser ändå att statsministerns beslut inte var exceptionellt.

– För att tackla coronakrisen har regeringar i flera europeiska länder fått utökade maktbefogenheter. Ungern är således inget undantag, säger Urkuti.

Det ungerska parlamentet förklarade landet vara i ett undantagstillstånd. Orbán och regeringen fick större maktbefogenheter, men endast inom ramen för vad som behövs för att tackla coronakrisen, menar han.

– De här åtgärderna var nödvändiga för att bekämpa viruset, säger Urkuti.

Enligt Urkuti kommer den ungerska regeringens utökade maktbefogenheter att upphöra när undantagstillståndet i landet har upphävts. Han tillägger att den ungerska regeringen redan lämnat in ett lagförslag för att återlämna dessa tillfälliga extra befogenheter tillbaka till parlamentet.

– Ungern kommer att vara ett av de första EU-länderna som återgår till normal ordning efter vårens coronapandemi.

Ungern en del av EU 

György Urkuti intygar att Ungerns plats är i EU. Enligt honom har landet gynnats av att vara med i unionen. Han anser ändå att det är skäl att se över unionens institutioner och dess funktioner. Enligt honom överträder vissa institutioner sina maktbefogenheter till nackdel för medlemsländerna. Han anser att institutionerna försöker styra EU i en klar politisk riktning – en som motsvarar institutionernas vilja.

– Vissa institutioner försöker styra EU bort från vad unionen är, det vill säga en gemenskap av starka nationella medlemsländer, i riktning en federal stat. Alla medlemsstater omfattar inte den här politiska orienteringen, säger Urkuti.

Henna Virkkunen, Europarlamentariker från Samlingspartiet, håller med Urkuti att Ungern har gynnats av att vara med i unionen och ungrarna är i allmänhet positivt inställda till EU.

– Men den ungerska regeringen och Orbán bör ändra sin politik, förtydligar hon.

Det har en längre tid spekulerats i om Orbáns parti Fidesz kommer att uteslutas ur parlamentsgruppen Europeiska Folkpartiet EPP. Fidesz sitter i samma grupp som Samlingspartiet i Europarlamentet. Virkkunen säger att Samlingspartiet har arbetat aktivt för att Fidesz ska stängas ut ur EPP. Hon understryker att Samlingspartiet inte stöder Fideszs politik trots att partierna sitter i samma grupp. Om Fidesz skulle lämna gruppen EPP kan partiet eventuellt tänkas orientera sig högerut. Virkkunen vill ändå inte ta ställning till vilka partier Fidesz skulle kunna samarbeta med om partiet kastas ut ur EPP.

– Det finns två grupper höger om Europeiska Folkpartiet. De är Europeiska konservativa och reformister samt Identitet och demokrati. Bägge har välkomnat Fidesz till sina parlamentsgrupper, säger hon.

Ungern har 21 ledamöter varav 13 tillhör Fidesz och är medlemmar i Europeiska Folkpartiet EPP.

Enligt Virkkunen har EU reagerat för långsamt på Ungerns politiska utveckling. Hon säger att Orbán har försvagat den ungerska pressfriheten, civilsamhället och rättsstatsprincipen betydelse i landet.  När de demokratiska grundpelarna har monterats ner tar det lång tid att bygga upp demokratin igen.

– Pressfriheten, civilsamhället och principen om rättsstaten är centrala för demokratin. Europa behöver inga diktatorer, säger hon.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.