Kommentar av Janne Wass: Artificiell lycka

av Janne Wass

Som Ali Abadays artikel intill visar, erbjuder 3D-teknologin stora möjligheter till såväl stimulans som hälsovård och avslappning. Det samma gäller antagligen det mesta av den teknologi som i dag främst förknippas med spelvärlden. Det som gör idén om metaversum så intressant är ändå dess potential att ersätta verkligheten.

Rent teoretiskt och teknologiskt är vi inte väldigt långt från att kunna skapa en så gott som fullödig virtuell upplevelse med inte bara ljud och bild, utan också de tre andra sinnena. Så kallade ”haptiska handskar” och ”artificiell hud” finns redan som prototyper, och flera företag erbjuder doftupplevelser i VR. I framtiden är det inte omöjligt att vi i stil med filmen Matrix med hjälp av så kallade neurolänkar kan introducera en fullödig sensorisk upplevelse direkt i hjärnan.

Det aktualiserar frågan om huruvida vi kan skapa oss skräddarsydda verkligheter där allt vi önskar går i uppfyllelse och där vi kan leva ut våra innersta jag till fullo. De kan vara privata eller interaktiva. De så kallade sakernas internet kunde ge oss möjlighet att inta föda och sköta vardagliga göromål utan att alls lämna den virtuella världen. Det är intressant att filosofera över om den lycka som denna konstgjorda värld skulle ge oss vore lika ”äkta” och bestående som den lycka som den ”verkliga” världen skulle kunna ge oss. Hårdraget – om vi liksom Neo i Matrix inte visste om att den värld vi levde i var virtuell, skulle den vara ”mindre verklig” än den fysiska realiteten? Solipsisten kunde här hävda att eftersom det enda som verkligen existerar är våra egna intryck, finns det egentligen ingenting som skiljer en virtuell från en ”verklig” värld.

Mer sannolikt är kanske att metaversum, så som Mark Zuckerberg definierar det, blir en förlängning av vår verklighet, på samma sätt som sociala medier för många blivit ett lika naturligt sätt att umgås som det fysiska umgänget. Undersökningar visar till exempel att unga som är lyckliga i verkligheten också är ”lyckliga” på sociala medier, och att själva användningsgraden inte nämnvärt påverkar lyckan.

Lämna en kommentar