Medierna i Ungern går regeringens ärenden

av Ali Abaday

Medielandskapet i Ungern präglas i allt högre grad av det makthavande partiet Fideszs propaganda.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán och hans parti Fidesz går segrande ur ännu ett val. Även om de sex oppositionspartierna gjorde gemensam sak lyckades de inte nå resultatet som de hade hoppats på. Fidesz fick 53.7 procent av rösterna medan oppositionens grupp Enade för Ungern fick 34.4 procent. Fidesz har 135 platser av 199 i parlamentet. Enade för Ungern fick 56, högerextrema Vårt hem 7 och partiet som företräder etniska tyskar 1 plats.

Efter valet började de oberoende medierna i Ungern igen debatteras. Orbán har sedan han blev premiärminister år 2010 pekat ut 4 ekonomiskt strategiska sektorer där han anser att det statliga ägandet ”med råge bör överskrida” 50 procent Medierna utgör en av dessa sektorer.

I februari 2021 tillkännagav Orbán att målet hade uppnåtts. Från att det statliga ägandet hade uppgått till 34 procent år 2010 hade det 2021 ökat till 55 procent.

Massivt propagandamaskineri

Zoltán Kovács, statssekreterare för internationell kommunikation, har bekräftat att hälften av de ungerska medierna är orkestrerade för att gå Fidesz politiska målsättningar till mötes.

Andras Petho är chefredaktör för Direkt36, ett av de få kvarvarande oberoende medierna i Ungern.

– Orbán har under de senaste tolv åren byggt upp ett massivt propagandamaskineri. Public service-utbudet, som borde vara politiskt oberoende, går helt öppet i regeringens ledband. Utöver detta finns det hundratals andra medier – bland dem stora tv-kanaler och nyhetssajter – som också utgör en del av regeringens propagandamaskineri. Under valkampanjen fungerade de som språkrör för regeringen.

Oppositionspartierna har endast ett fåtal egna medieplattformar. I de statsägda medierna ges de mycket lite utrymme. Det som ligger bakom är en förändring som ägde rum år 2015.

Magyar Távirati Iroda (nyhetsbyrån MTI) ägdes av MTI Rt., som grundats av parlamentet. Medlemmarna i ägarrådet valdes för fyra år i taget av Ungerns parlament.

MTI och tre andra public service-organisationer som drivs av bolaget MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) slogs 2015 samman till en organisation som heter Duna Média. MTVA ägs och finansieras av ungerska staten. Regeringen började kort sagt utnämna personer som de fann lämpliga.

88 mediekanaler

Med anledning av detta anser många att MTI numera fungerar som Fidezs partiorgan. Några läckta e-postmeddelanden vittnar om hur regeringen och ministrar ber MTI att skapa vissa slags nyheter.

Enligt forskning som redovisats av Válasz Online 2021 finns det för tillfället 88 medier som har en sådan ställning att de kan påverka den allmänna opinionen – antingen genom att nå miljontals människor eller genom att de producerar regelbundet, unikt innehåll. Personer som ingår i Orbáns inre cirkel kan idag sägas kontrollera hälften av dessa 88 medier (tv- och radiokaneler, dags- och veckotidningar, nyhetssajter).

Konservativa Magyar Nemzet, en av Ungerns äldsta tidningar, deklarerade efter valet 2018 att den på grund av ekonomiska svårigheter var tvungen att upphöra med sin verksamhet. Lanchid Radio, som ägs av samma mediebolag som Magyar Nemzet, meddelade också att man lägger lapp på luckan.

I Ungern har det blivit något av en allmän trend att oppositionens medier stängs ner ”på grund av ekonomiska svårigheter”.

Utländska agenter

Enligt Petho är det inte så lätt att vara en av de sista oberoende och oppositionella medierna –  men man kan än så länge fortsätta.

– Regeringen svarar inte på våra frågor och det är mycket svårt att få information, även om sådant som ligger under offentlighetsprincipen. Som grävande journalister är vi ändå vana vid att möta utmaningar och hinder.

Det här är samma utmaningar som journalister i många andra icke-demokratiska länder ställs inför.

– De låter oss till exempel inte delta i regeringens presskonferenser. Regeringens propaganda sprider lögner om oss – att vi är utländska agenter.

Påståendet att utlänningar försöker skapa split i Ungern är ett av argumenten som Viktor Orbán oftast återkommer till.

Under valkampanjen 2018 attackerade propagandan den amerikansk-ungerska affärsmannen George Soros. I en artikel som publicerades i pro-Orbánska tidskriften Figyelö efter valet 2018 listades namnen på 200 personer som pekades ut som Soros lakejer. Professorer vid det Centraleuropeiska universitetet (CEU) och personal vid Direkt36, aktiva i Amnesty och andra organisationer i medborgsamhället, oppositionspolitiker – bland annat sådana personer angreps i artikeln.

Genom den här typen av publikationer upprätthåller Orbán sin förtryckande regim.

Kriget i Ukraina

Orbán har på senare tid sagt att han inte ämnar skicka några vapen till Ukraina och att han vill att Ungern hålls utanför kriget. Han har anklagat oppositionen för att dra Ungern in i konflikten.

Personer på högerkanten som mest följer mainstreammedierna har endast fått ta del av Orbáns utspel. Oppositionen har inte kunnat försvara sig mot den här anklagelsen eftersom de inte upplåts någon plats i dessa fora.

Även om Orbán stött på motstånd i lokalvalen har han framgångsrikt samlat röster i de riksomfattande valen, detta till stor del tack vare de Fidesz-trogna nyhetsmedierna.

Orbán har lyckats med sitt uppsåt att samla medierna i sina händer. Detta utgör en del av en större plan. Det är allmänt känt i landet att han fortsätter sätta press på de få oberoende medierna som finns kvar.

Petho anser att det är svårt att spekulera om framtiden.

– Tittar man bakåt är det inte så lätt att vara optimistisk. De flesta som arbetar inom de oberoende medierna räknar med att påtryckningarna kommer att öka.

Översättning: Mio Lindman

Lämna en kommentar