Chile nobbade ny egalitär grundlag

av Ana Valdés

Chiles unga vänsterpresident Gabriel Boric har lidit ett svidande nederlag, då väljare i söndags med bred majoritet förkastade ett förslag till en ny, radikalt förändrad grundlag. I efterdyningarna av de anti-nyliberala protesterna som skakade Chile 2019, röstade hela 80 procent av folket 2019 för ett förnyande av den gamla grundlagen som skrevs 1980 under Augusto Pinochets diktatur. Men det vänsterlutande förslag som nu arbetats fram av en grundlagskommitté blev för mycket för landets väljare som med 62 procents majoritet röstade nej. 

– Rädsla för förändringar, säger Ana Olivera, en uruguyansk senator som var på plats under valet, till Ny Tid. Olivera uppger att det fortfarande finns stora motsättningar i landet, som ännu inte återhämtatat sig från en av världens grymmaste diktaturer.

Chile blev under 80-talet skyltexemplar för Milton Friedman och Chicagoskolans nyliberala projekt. Detta trots att till och med Friedman själv tog  avstånd från hur hans teorier tillämpades skapades i Chile, ett samhälle med djupa sociala och ekonomiska motsättningar.

Den nya, tilltänkta grundlagen hade bland annat för första gången i Chiles historia garanterat urfolkens rättigheter. Den skulle även ha stärkt kvinnors rättigheter: bland annat skulle rätten till abort ha skrivits in i grundlagen, liksom en klausul om att minst 50 procent av de de viktiga positionerna i offentliga institutioner ska innehas av kvinnor. Grundlagsförslaget satte stor vikt vid kampen mot klimatförändringen, och skulle även ha ersatt den nuvarande senaten med en så kallad regionkammare. 

Mapuchefolket kräver tillbaka mark som stulits från dem och som sålts vidare till djuruppfödare och skogsbolag. Blodiga konfrontationer har uppstått mellan mapuchefolk och armén och många mapuche sitter som politiska fångar i fängelser i södra Chile. En del av dem arbetade för Borics val och hade förväntat sig stöd från den nya presidenten. Men löftena har inte blivit uppfyllda och smekmånaden mellan Boric och urbefolkningen verkar vara över.

De hade också förväntat sig en ny författning som skulle ha garanterat deras rättigheter och lämnat tillbaka marken som de har förlorat men folkomröstningen visade klart att Chile inte är moget för en stor strukturell förändring och att såren efter Pinochet är inte läkta.

De krafter som mobiliserades för att få Boric vald, kvinnor, feminister och HBTIQA+-grupper grupper, räckte inte denna gång för att få vinna folkomröstningen, men de ger inte upp och förbereder nästa steg. 

Den gamla grundlagen förblir alltså i kraft, men Boric har lovat att arbeta hårt för att lägga fram ett nytt, reviderat grundlagsförslag. 

Ana Olivera är nu tillbaka i Uruguays huvudstad Montevideo, besviken men hoppfull
– Det här är inte den sista gången som Chile testar en ny väg.

Ana Valdes & Janne Wass
Foto: Jose Pereira

   

Lämna en kommentar