Passion och kontemplation hos Byggmästar

av Björn Gustavsson

I två nya diktsamlingar visas flera sidor av Eva-Stina Byggmästars egenartade poesi. 

 

Eva-Stina Byggmästar, som för sin poesi fått en rad utmärkelser och som även nominerats till både Nordiska rådets pris och Augustpriset, torde vara en av det nutida Finlands mest säregna och begåvade poeter. 

Hennes två senaste volymer stärker bilden av en diktare som går sin alldeles egen väg. Den poesi hon skriver är ofta så egensinnig, så kraftfull och överrumplande att den nästintill slår knockout på läsaren.

 

Nå fram till djupare livsupplevelse

Låt hjärtat tala hjärtats språk är en diktsamling starkt färgad av österländsk poesi, samtidigt som den språkligt söker enkelhet och naturlighet, faktiskt ibland lite i Harry Martinsons anda.

Som en hommage till det kontemplativa låter Byggmästar samlingen både börja och avslutas med tedrickning – samtidigt som diktjaget låter sig invaggas i ett slags slow life och även förstår att detta är en förutsättning för att nå än djupare i den minimalism som kanske är en förutsättning för nya, starkare livsupplevelser:

Varje morgon var jag / lika ivrig att stiga upp / för att träna mig i konsten / att göra ingenting.

Och i följande strof beskrivs den fortsatta processen – varvid denna invigning i österländskt tänkande samtidigt framstår som en förklaring till just de dikter vi läser.

Jag lyckades till slut – / blev en fullfjädrad hikikomori / och drog mig undan med min / tuschsten och pensel till stadens / utkant för att skriva en diktsamling / om nya perspektiv på tillvaron.

Kanske man rentav kan se dessa meditativa dikter som ett slags drömbilder utifrån den tedrickningsceremoni som ramar in alltsammans.

Diktjaget beskriver en process som mynnar ut i andra, nya sätt att uppleva tillvaron.

Det tog en hel livstid / för mig att lära mig lyssna / till gatstenarnas mummel / och gråt att lära mig lyssna / till det osagda – att lära sig / hjärtats språk.

Den nya filosofin blir ”att inte ha nån filosofi” och att försöka vara nöjd med det mest basala. Det kan låta som en ganska fördomsfull tolkning av österländsk traditionell mentalitet, men i grunden handlar det nog snarast om ett sätt att nå bottnar varifrån livet kan betraktas ur andra perspektiv. Ett slags nyfikenhet, även ur skrivarperspektiv.

Här finns dikter som gränsar till Hermann Hesses litterära universum – och överallt i samlingen blänker det till av de mest fantastiska bilder.

Intigheten är / bara potentialen – / en skjutdörr / till nästa värld

Diktjaget tangerar mot slutet en eufori som ter sig närmast som a stairway to Nirvana.

Nu är jag på drift / bland bergen / som ett moln / av blomdoft – // rotlös / namnlös / hemlös // fridfullare än / ett sovande barn.

 

Passion som sväller över alla bräddar

Den alldeles nyutkomna volymen Vill du kyssa en rebell är av annat slag och kan väl snarast betecknas som ett slags kärlekens höga visa; diktjaget återger omvälvande upplevelser av kärlek och passion.

Här finns en rad mycket fina kärleksdikter, såsom exempelvis denna, ”Sweet summer”, där även ord som kanske inte finns åkallas för att mana fram det osägbara:

Jag behöver de många färgerna – / behöver lime, klementin, apelsin / soluppgång och solnedgång // jag är inte nöjd / med grått, med nyanser / av det gråa // jag är inte nöjd / med gnejs, granit, skiffer / och ett vagt morgondis // jag behöver citroner / mandariner, tangerin / pomerans, pomelo, ugli / amantsu, kumqut / och bushukan // jag behöver dig – / du sätter fart på dagen / du sätter färg på natten // behöver en oas / med en hemlig / outsinlig källa / i mitt bröst.

Diktjagets beskriver sin älskade som ”tärningens sjunde ansikte” och som ”luftsprånget ut i friheten” och vittnar om en närhet och en passion som sväller över alla bräddar och i grunden förändrar tillvaron.

Bilderna är djärva och anslående.

Du doftar / lekande pianotangenter / pärlemor och fjällbjörken / när den savas.

Världen blir ny och annorlunda.

Man kan vända på dygnet och vara uppe / på nätterna och glo på himlar svarta som beck / man kan ta av sig skor och strumpor / vada ut i Norra ishavet för att få känna hur / det är att gå på botten av allting // och man kan fråga – får jag / kyssa dig och bejaka hjärtats / vildaste hunger.

Kärleken öppnar för ett slags gränslöshet och diktjaget blir i sin berusande förälskelse en rebell vars enda mål är att vara nära den älskade; det är det enda som betyder något. Livet blir till en spännande ”roadtrip”; en äventyrsresa till nya kontinenter där allt är nytt, nytt, nytt.

Sömndrucken / dricker jag friden / i din närhet // att få sova / hos dig är det / största äventyret.

Diktsamlingens första dikt heter ”The end” och vittnar om att diktjaget uppnått sitt livsmål: ”marginalen är / fullklottrad / med I-love-yous” – och i samlingens sista rader ljuder ett slags måtte-det-aldrig-ta-slut-ton:

Jag vill aldrig någonsin / återfå vett och sans.

 

Eva-Stina Byggmästar:
Låt hjärtat tala hjärtats språk.
Fri Press, 2022.
Vill du kyssa en rebell?
Schildts & Söderströms, 2023.

Lämna en kommentar