Yle gör rockad – poesipriset Dansande björnen delas ut även i framtiden

av Janne Wass

Tidigare i vår meddelade Yle att bolaget slutar dela ut penningpriser för litteratur – i praktiken gäller det poesipriset Dansande björnen och översättarpriset Översättarbjörnen. Yle har varit noga med att påpeka att detta inte är en nedskärningsåtgärd – prissummorna går av på de relativt anspråkslösa summorna 4000 euro, respektive 1500 euro – och att de här medlen i framtiden ska öronmärkas för bevakning av poesifältet och poesikritik.

Beslutet väckte bestörtning bland poeter och inom kulturfältet. Det som gick lite under radarn var att det snart efter Yles kungörelse framgick att Yle arbetade på att finna en ny aktör för att dela ut prisen. I dag meddelade bolaget att ett sådan aktör nu har hittats – eller snarare grundats: Poesiföreningen Björnen. Yle uppger i ett pressmeddelande att Björnen framledes kommer att dela ut både Dansande björnen och Översättarbjörnen. Pressmeddelandet vet också berätta att Yle fortsätter som Björnens ”mediepartner” och kommer att göra innehåll i anslutning till prisen och prisutdelningarna. Den nya föreningens ordförande, författaren Markus Leikola, säger att kring 50 personer med olika bakrund ligger bakom den nya föreningen och prisens finansiering.

– De nominerade kandidaterna tillkännages på Åbo bokmässa (i månadsskiftet september-oktober, red.anm.) och vinnarna utses i Helsingfors tillsammans med Textens hus, uppger Leikola.

Dansande björnens prissumma är relativt liten i jämförelse med flera andra litteraturpriser, men prisets symboliska värde är stort. Priset instiftades år 1994 på initiativ av Yles kulturredaktör Jussi Virkkunen, som en reaktion på att poesiböcker inte längre kunde kandidera för Finlandiapriset. Merparten av Finlandiavinnarna hade sedan priset instiftades 1984 varit poesiböcker (bland annat Gösta Ågrens Jär), men enligt Finlands bokstiftelse, som ligger bakom Finlandiapriset, sålde inte ens de prisvinnande böckerna tillräckligt mycket – de var alltså för marginella. Dansande björnen instiftades således som ett ”poesins egna Finlandiapris”.

Varför slutar Yle då dela ut priset? Som nämnt, har Yle varit noggrann med att påpeka att det inte handlar om att spara pengar, utan att beslutet tagits som ett led i en process där Yle försäkrar sig om att bolaget satsar på sina kärnuppdrag. Yle har inte öppnat upp bakgrunden till beslutet, men om man tillåter sig lite spekulation, finner man två skilda fenomen som antagligen har påverkat det. För det första har EU under den senaste tiden satt mer fokus på att motverka så kallade ”dolda stöd” – alltså pengar som delas ut av offentliga instanser till aktörer eller personer, som kan tolkas som offentligt penningstöd, utan att det rent administrativt kallas för stöd. Till exempel då Ny Tid ännu på 1980-talet gavs ut av det politiska partiet DFFF slogs det fast i ett rättsbeslut att kommunerna inte fick annonsera i partitidningar, eftersom det tolkades som ”dolt partistöd”, vilket ledde till att Ny Tid miste minst en tredjedel av sin finansiering.

En annan faktor som antagligen spökar i bakgrunden är att de privata mediernas intresseorganisationer – med dagstidningarnas förbund Medieförbundet i spetsen – under de senaste åren bedrivit en medveten kampanj för att inskränka Yles verksamhet. Bland annat har de inlett processer för att förbjuda Yle från att publicera textinnehåll utan ljud eller bild, och för att inskränka Yles rätt att bedriva lokaljournalistik. Det finns också starka politiska krafter, med Sannfinländarna i spetsen, som letar med ljus och lykta efter detaljer som man kan ”sätta dit” Yle för, och på så sätt nagga allmänhetens förtroende för Yle i kanten. Yle har också under de gångna åren blivit allt aktivare med att själva utreda att bolagets verksamhet säkert ligger inom ramarna för existerande (och kommande) EU-reglementen, lagar och bolagets egna styrdokument, för att så att säga avväpna kritikerna. Med sin rockad angående litteraturpriserna visar Yle att bolaget också kan vara listigt när det sätter den sidan till.

Lämna en kommentar