Vänsterdiagnos växer fram

av Erik Hallstensson

Samtidens sociala och ekonomiska kriser diskuterades livligt på Folkets bildningsförbunds diskussionsdag om EU och eurokrisen i Åbo i söndags.

Svenska frilansjournalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman talade om sin bok Skuld – eurokrisen sedd från Aten. Under flera år har Ekman rest till Aten och sett konsekvenserna av krisen, som nu börjar närma sig en katastrof. Mediciner finns inte att tillgå och det fett som medelklassen samlat på sig under goda tider håller på att ta slut.

– Kapitalismen har ingen plan, det är ett slags anarkistiskt system. Bankerna förväntas å ena sidan leva på räntor medan arbetsgivarna å andra sidan vill pressa ned lönerna så mycket som möjligt. De låga lönerna och svångremspolitiken kan inte mätta räntekraven, och staten får gå in och försöka reda upp detta, säger Ekman.

Nationalekonomen Christer Lindholm, som också bjudits in som talare menade för sin del att eurokrisen är ett resultat av fel ekonomisk diagnos och behandling av europatienten.

– Den offentliga sanningen om krisen är att den beror på för höga skulder i den offentliga ekonomin, sade Lindholm.

Botemedlet har varit åtstramningar i offentlig sektor och allmänna lönesänkningar. Istället menar Lindholm att man borde inse att problemet är tredelat: realekonomiska svårigheter i krisländerna, euroområdets gemensamma penningpolitik och det lättsinniga lånandet.

Länder som Spanien, Portugal, och Grekland är känsliga ekonomier som har svårt med lönsamheten. Den portugisiska textilindustrin har inte klarat av den globaliserade konkurrensen. Grekland har inte lyckats uppbära skatter från de stora och små företag som är ekonomins motor. Istället använder sig storföretagen av skatteparadis och de mindre företagen av uppgörelser under bordet. Spanien har, liksom de andra krisländerna, ett tungt handelsunderskott.

– Detta underskott beror på att den gemensamma penningpolitiken inte tillåter de här länderna att sänka valutans värde när ekonomin tappar i konkurrenskraft, menar Lindholm.

Den stora vinnaren på euron är istället Tyskland, som innan euron hade problem med en för stark valuta. De svagare ekonomierna i syd har i och med euron fått svårt att exportera varor, eftersom eurons värde är för högt. Ekonomierna i norr å andra sidan har fått en billigare export eftersom euron är mindre värd än vad framför allt den forna D-marken var. Inom samma valutaområde har alltså ekonomierna i sydeuropa konkurrerats ut av de i norr.

Den gemensamma penning- och åtstramningspolitiken har lett till att beslutsfattandet på ett odemokratiskt sätt har flyttats från folkvalda församlingar. Det har också fört med sig social misär när ekonomin går på tomgång utan att kunna stimuleras ut ur krisen, menade Lindholm.

Henrik Serup Christensen, forskare i statskunskap, gav genom sitt anförande om EU ytterligare bredd till diskussionen. Christensen pekade ut befolkningens inställning till EU som det största problemet att lösa om unionen ska bli politiskt legitim. Mer parlamentarism, det vill säga att parlamentet får mer makt på kommissionens bekostnad, är inte enligt Christensen någon given lösning. Parlamentariska system har sina egna legitimitetsproblem, och mer parlament skulle innebära att EU som sådant får utökade befogenheter. Dessutom skulle de stora länderna i högre grad kunna dominera beslutsfattandet. Inte heller mindre makt till EU är enligt Christensen nödvändigtvis framgångsrikt. Gemensamma angelägenheter skulle fortfarande kräva gemensamma beslut.

Det helt avgörande för Christensen är istället bättre integration mellan medlemsländerna. Det betyder nya demokratiska mekanismer som inte är kopior av nationella parlament.

På många punkter liknade talarnas analyser varandra. Sent omsider har en vänsterberättelse om finanskrisen arbetats fram och används av fler och fler. Kajsa Ekis Ekman vill inte syssla med någon misärporr, utan förklara.

– Det jag tog med mig från Grekland var också att folk är kamplystna och medvetna, diskuterar politik hela dagarna och sätter stopp för fascismen där den är, sade Ekman.

 

Erik Hallstensson

Lämna en kommentar