Studerande: ”Vi ger inte upp!”

av Lilian Tikkanen

Studerande i Helsingfors  demonstrerade på fredagen mot terminsavgifter för studerande utanför EU/EES-området, samt nedskärningar inom utbildning och forskning och studiestöd. Runt tvåhundra studerande marscherade i regnet från Porthania vid universitetets centrumcampus till Undervisnings- och kulturministeriet på fredag eftermiddag.

Över tusen människor har uttryckt sitt missnöje över terminsavgifterna och nedskärningarna genom att delta i evenemanget ”Nej till terminsavgifter!” (Ei lukukausimaksuille!) på Facebook. Efter torsdagens regeringsförhandlingar var många missnöjda också över de stora nedskärningar som planerats inom utbildningssektorn. Bland annat ska studiestödets indexbindning lösgöras och inbesparingar inom forskning och lägre stadiets utbildning ska genomföras. Dessutom tänker den nya regeringen införa en tredje termin i högre stadiets utbildningsprogram.

demonstration terminsavgifter 2015 foto lilian tikkanen

Foto: Lilian Tikkanen

Helsingfors universitets studentkår, HUS, visade sitt understöd genom att dela evenemanget på sin Facebooksida, och tillade att kåren motsätter sig alla former av undervisningsavgifter eftersom kostnadsfri utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet för alla. (HUS hade i sig inget med arrangemangen att göra, red.anm).

Riksdagsassistent Mia Haglund från Vänsterförbundet deltog i demonstrationen tillsammans med en hop andra Vänsterunga. Haglund kritiserade regeringsprogrammet där man kartlagt en 600 miljoners nedskärning på utbildningssektorn. Förutom högskolorna kommer nedskärningarna att drabba högskolorna och andra stadiets utbildning.

Text, foto & video: Lilian Tikkanen

Lämna en kommentar