Rödgrön ilska över beslutet om Fennovoima

av Ny Tid

”Detta är en skammens dag för den finländska demokratin”, skriver De Grönas ordförande Ville Niinistö på sin blogg efter att regeringen gett grönt ljus för Fennovoimas planer på att bygga ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki den 5 augusti.

”Detta betyder att för Sipiläs regering är värden till salu. Alla löften som getts i samband med Fennovoimaaffären har brutits. I och med detta sällar sig Sipiläs regering till fifflarnas skara. Tvärtemot riksdagens beslut har regeringen varit med om att driva på affären i Moskva och genom att ge projektet extra tid, samt genom att godkänna de nya ägarförhållandena. Det är vanligt bondvett att finländarnas väl inte främjas av det här osäkra projektet, som ökar Finlands beroende av Ryssland”, fortsätter Niinistö.

Även Vänsterförbundets riksdagsledamot och vice ordförande för riksdagens miljöutskott, Silvia Modig, anser att planerna på Fennovoimareakotorn borde skrotas. I själva verket borde projektet ha blåsts av redan i juni då kravet på inhemskt ägarskap inte uppfylldes inom utsatt tid. Också Modig oroar sig över ryska Rosatoms stora roll både som finansiär och byggare.

– Det mest sorgliga är att statsbolaget Fortum strävar till att satsa på vattenkraft i Ryssland, men låser sig i en föråldrad energiform i Finland, just nu då man borde få till stånd en vändpunkt i energipolitiken, säger Modig.

– Regeringen har förbundit sig till att höja andelen förnybar energi till 50 procent inom de kommande åren. Det är svårt att se hur det ambitiösa målet ska uppnås då man binder alla investeringar för årtionden framåt i dyr kärnkraft.

Modig påminner också om att grunden för Pyhäjokiprojektet vilar på föråldrade uppskattningar om Finlands framtida energibehov. Senare beräkningar har visat att Finland inte kommer att behöva den mängd elektricitet som kärnkraftverket ska producera, och enligt Modig borde man i stället satsa på ökad energieffektivitet för att ytterligare minska på elbehovet.

SDP:s vice ordförande Sanna Marin säger att hela Fennovoimaprojektets trovärdighet har rasat samman.

– Vi behöver en energirevolution i Finland. Finland borde gå i bräschen för ibruktagandet av förnybara energiformer och –teknologier och utarbeta en klar exit-strategi för att ge upp användningen av icke-förnybara bränslen. Det är inte bara en katastrof för miljön, utan det blir dessutom dyrt. Varje nytt kärnkraftstillstånd är ett steg tillbaka till det förflutna, säger Marin.

Modig är inne på samma linje:

– Även om elektriciteten som produceras med kärnkraft skulle vara billig, är byggkonstnaderna stora och rivningskostnaderna ovissa. För att inte tala om ovissheten kring slutförvaringen av kärnavfallet, något som Fennovoima fortfarande inte har någon lösning för.

Ville Niinistö lyfter speciellt fram Rosatoms nära band till den ryske presidenten Vladimir Putin, och säger att Fennovoima har visat sig vara en fullständigt opålitlig samarbetspart, som förhalat, fifflat och ljugit för att ro i hamn projektet. Niinistö lovar att De Gröna ännu kommer att lyfta upp Fennovoimafrågan i riksdagen under hösten.

”Också allmänheten måste tenta regeringen: hur i hela fridens namn har ett projekt som drivs av ryska Rosatom lyckats få regeringen att fiffla med de villkor som ställts av riksdagen?”

Text: Red
Foto: Flickr/Neil Palmer

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.