Stabilitet i Egypten, men inte demokrati

av Semy Kahan

Varthän Egypten, frågade Ny Tid-medarbetaren Semy Kahan i en artikel i oktober 2014. Ett år senare finns ännu inga klara svar. 

Egypten har erfarit två revolutioner sedan 2011 då folkmassorna på Tahrirtorget fällde Hosni Mubaraks långvariga styre. Den andra omstörtningen kom två år senare då den demokratiskt valde Muhammed Mursi från Muslimska brödraskapet blev tvungen att avgå i en militärkupp som stöddes av en del av folket.

Den nuvarande presidenten Abdel Fatah al-Sisi tog som arméns överbefälhavare i med järnhand mot Mursis anhängare, som drog ut på gatorna i våldsamma protester. Denna proteströrelses ledare och tusentals av dess anhängare har gripts, blivit ställda inför rätta och dömda till ytterst stränga straff, en del har dömts till döden.

Mira Zoref, Egyptenforskare vid Tel Avivs universitet, anser att även om denna rörelse fått en allvarlig törn, kan man inte avskriva den som en politisk faktor, eftersom den stöds av en betydande del av folket. Den delen av Muslimska brödraskapets ledarskikt som inte gripits har intagit en försonligare attityd mot statsledningen och har inbjudit till förhandlingar om att legitimera rörelsen. Al-Sisi visar hittills ändå inga tecken på att frångå sin fientliga inställning till rörelsen, som han stämplat som en terrororganisation.

I början av september avskedade al-Sisi regeringen i vilken jordbruksministern, Saleh Helal, anklagades för korruption. Inom en vecka tillträdde en ny regering med den före detta petroleumministern, Sharif Ismail, som statsminister. Han är erfaren på den för Egypten viktiga energiekonomins område och anses ha utsikter att attrahera utländska investeringar till landets ekonomi. Zoref anser att al-Sisi genom sitt snabba ingripande i samband med regeringsskiftet klart signalerade att han tar avstånd från korrumperade politiker.

Parlamentsval

Om en månad hålls i Egypten det parlamentsval som skulle ha genomförts på våren. Under tiden har det tidigare valda parlamentet varit förlamat, vilket kan ha varit bekvämt för al-Sisi under hans två första år som statsöverhuvud, då det gett honom ett friare spelrum att befästa sin roll på Egyptens politiska arena. Valkampanjen har hittills varit mycket lam. Nu då den sent omsider kommer igång återstår det att se hur stor yttrandefrihet partierna kommer att åtnjuta. Att döma av al-Sisis tidigare inställning till kritiska uttalanden mot statsstyret skulle det vara förvånande om kampanjen kännetecknades av åsiktsfrihet. Beträffande yttrandefriheten har han hittills visat ringa tolerans, inte bara beträffande Muslimska brödraskapet, utan också visavi andra politiska rörelser och medierna. Flera politiker från 6 april-rörelsen och andra grupper som satte igång revolutionen mot Hosni Mubaraks regim, samt flera journalister, har gripits och dömts till stränga fängelsestraff. Zoref utesluter inte att Egyptens tidigare tämligen självständiga rättskipande instanser i sina domslut har påverkats av ett av regimen skapat ofördragsamt klimat. Begränsningen av yttrandefriheten är dock inte total. På Facebook och i andra virtuella kanaler finner man mot regimen riktade kritiska uttalanden och karikatyrer. Mursis och andra av hans kollegers dödsdomar har hittills inte verkställts. De kräver al-Sisis ratifiering, och det är för honom inget lätt beslut med tanke på de möjliga konsekvenserna.

Oroshärden Sinai

På den egyptiska Sinaihalvön agerar den islamistiska gruppen Ansar Beit al-Maqdis, som i dag bytt namn till Wilyat Sinai (Provinsen Sinai), och som svurit lojalitet med Islamiska staten (IS) och har deklarerat att Sinai är en provins i dess ”kalifat”. Dessa extremister har flera gånger med framgång attackerat egyptiska militärpositioner i Sinai. Al-Sisi har svarat med hård hand och förorsakat dem kännbara förluster. Enligt Mira Zorefs bedömning saknar al-Sisi en klar strategi i kampen mot IS i Sinai, som bebos av beduiner som lever i ekonomisk misär och har förbisetts av tidigare regeringar i Kairo. Enligt många av beduinerna fortsätter samma mönster under al-Sisi, vilket ökat deras stöd för extremisterna.

Israel, som drabbats av terrorangrepp från Sinai, samarbetar logistiskt med egyptierna. Al-Sisi har som första egyptiska ledare öppet deklarerat att Egypten och Israel har gemensamma intressen. Relationerna dem emellan har förbättrats under al-Sisis styre.

Rysslands president Vladimir Putins besök i Egypten på våren vittnar om en vilja att öka Rysslands inflytande i Egypten, delvis på USA:s bekostnad, då landets roll i Mellanöstern krymper.

Egyptens relationer med Turkiet fortsätter att vara spända då premiärminister Recep Tayyip Erdogan fortsätter stöda Muslimska brödraskapet. Detsamma gäller för Hamas i Gaza. Gränsen mellan Gaza och Sinai är för det mesta blockerad och egyptierna har förstört de flesta tunnlarna under denna gräns som Hamas grävt.

Ekonomin är en av al-Sisis största utmaningar. En arbetslöshet på 12 procent och en ringa ekonomisk tillväxt kräver drastiska åtgärder. Turismen har lidit svårt. Mord på mexikanska turister har inte heller gjort Egypten attraktivare som turistmål. Saudiarabien har bistått Egypten med hela 15 miljarder dollar, vilket gett al-Sisi ett behövligt andrum, men samtidigt ökat Egyptens beroende av Saudiarabien. Ett av al-Sisis större projekt är breddningen av Suezkanalen, vars första fas i sommar har fullbordats och kommer att kännbart öka inkomsterna från kanalen och skapa sysselsättning för många egyptier i samband med nya ekonomiska projekt i kanalområdet. Ett stort oljefynd i Medelhavet torde göra Egypten energisjälvförsörjande.

Varthän leder al-Sisi Egypten? Enligt Zoref har landet ännu en lång väg att gå på till att bli en demokratisk stat. Abdel Fatah al-Sisis autokratiska grepp är i dag ännu starkare än Mubaraks. Han är fortfarande populär, men populariteten är inte lika stabil som tidigare. Egyptiernas förväntningar på honom i detta skede är bröd och personlig säkerhet. I detta avseende har al-Sisi rönt vissa framgångar, men de ekonomiska utmaningarna är ännu stora, menar Zoref.

Semy Kahan

Lämna en kommentar