Ett ogynnsamt klimat

av Lars Sund

Lars Sund.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive (”Idén om global uppvärmning skapades av kineserna för att beröva amerikansk industri dess konkurrenskraft”) – så löd den famösa tweet Donald Trump lade ut den 6 november 2012 och som sammanfattar hans syn på den globala uppvärmningen.

Amerikanerna har lyckats välja en president som inte bara är klimatförvillare, vetenskapsförnekare och chauvinist, utan också konspirationsteoretiker av rang. Själva idén att kineserna på rent jävelskap skulle ha hittat på teorin om global uppvärmning är så pass huvudlös att den bara kan kläckas av någon som är komplett okunnig om klimatvetenskap, Trump får rent av våra egna hembakta klimatförvillare att verka nästan sansade.

Det är alltså denne högerpopulist som nu får ett avgörande inflytande på amerikansk klimatpolitik de närmaste fyra åren (hoppeligen blir han inte omvald!).

När det gäller klimatet har Trump liksom i flera andra frågor givit motstridiga besked sedan han blivit vald. I presidentvalskampanjen lovade han att dra USA ur Parisavtalet om begränsningar av klimatpåverkande utsläpp. Det kommer dock inte att ske förrän 2020 eftersom en uppsägning av Parisavtalet tar fyra år att genomföra. Trump kan dock välja att strunta i att följa avtalet och öka USA:s utsläpp av klimatgaser. Han har ju aviserat satsningar på ökad kolbrytning och ökad utvinning av skifferolja och gas genom fracking, eller hydraulisk spräckning som termen lyder på svenska.

Trump har goda chanser att få kongressen med sig eftersom republikanerna har majoritet i båda kamrarna. Och bland republikanerna är klimatförnekelsen närmast religiöst betingad – liksom avskyn för allt vad regleringar heter.

Om USA väljer att dra in klimatbiståndet till u-länder (vilket Trump också aviserat) kommer det att få vittgående effekter, inte minst i Afrika. Där märks redan på många håll effekterna av klimatförändringarna. Om det amerikanska biståndet till åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringarna skärs ner riskerar de fattigaste och mest sårbara människorna att drabbas.

Att Trump verkligen har för avsikt att ställa om USA:s klimatpolitik, det visar utnämningen av Myron Ebell till ansvarig för miljömyndigheten Environmental Protection Agency (EPA) i teamet som förbereder övertagandet av presidentskapet. Ebell är ökänd klimatförvillare och talar öppet om att försvaga EPA:s befogenheter att reglera utsläpp – bland annat har han kallat EPA:s Clean Power Plan ”olaglig”.

Rymdstyrelsen Nasas avdelning för geovetenskap hotas också av nedskärningar eller rent av skrotning: Goddard Institute for Space Studies sysslar namnet till trots med geovetenskap, och upprätthåller en av viktigaste globala temperaturserierna, GISSTemp. Skulle GISS få minskade anslag vore det ett hårt slag mot klimatforskningen.

Så långt de dåliga nyheterna om Trump och klimatet.

De något mindre dåliga nyheterna är att Trumps valseger resulterade i att 196 länder vid klimatmötet COP22 i Marrakesh i mitten av november lovade att hålla fast vid Parisavtalet. I bästa fall kommer USA att stå tämligen ensamt i sin vägran att vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Det pågår en energirevolution i världen (vilket vi dock inte fattat i Finland) – priset på förnybara energikällor rasar och den installerade kapaciteten av framför allt vind- och solkraft växer i snabb takt. Kina går i spetsen för denna utveckling, bara under första halvåret 2016 installerade landet ytterligare 20 GW solel, till en total kapacitet på 53 GW. Det är mer än den sammanlagda kinesiska kärnkraftskapaciteten.

Även i USA blomstrar solenergisektorn, samtidigt som kolkraften och oljan går kräftgång. I maj i år gick USA:s största kolproducent Peabody i konkurs. Trots att kolpriset allt framgent väntas bli lågt lyckas främst solenergin konkurrera eftersom den blir ännu billigare – när panelerna är installerade och i drift kostar ju ”bränslet” ingenting.

Det återstår att se om Trumps utlovade satsningar på ökad kol- och oljeutvinning blir av. Ingen öppnar nya kolgruvor eller borrar efter olja om det inte lönar sig – och idag går fossilindustrin dåligt på grund av låga priser. Världens största oljebolag ExxonMobile noterade till exempel en vinstminskning med 59 procent andra kvartalet 2016 och gör troligen förlust räknat på hela året.

Det är heller inte hugget i sten att Myron Ebell och Trumps övriga ”klimattorpeder” lyckas nedrusta EPA och avlöva klimatforskningen på det sätt de och deras boss – kanske – vill. ”Den federala byråkratin är mycket, mycket stor och Trumps män är få”, uttryckte sig Gavin Schmidt, chef för GISS, i en intervju i Business Insider. Schmidt påpekar att företrädare för George W. Bushs administration försökte censurera klimatrapporter och sätta munkavle på hans företrädare James Hansen   utan större framgång. Om regeringen Trump försöker starta en kampanj för att motarbeta klimatvetenskap eller censurera rapporter kommer forskarsamhället att reagera.

Hur Trumps klimatpolitik kommer att se ut vet ingen idag – tydligen inte heller Trump själv. I den beramade intervjun med New York Times den 22 november medgav den blivande presidenten att det ”finns vissa samband (”some connectivity”) mellan global uppvärmning och mänskliga aktiviteter”. Trump sa sig också ha ett ”öppet sinne” beträffande Parisavtalet. Det är ju en uppmjukning jämfört med hans tidigare uttalanden om klimatfrågan.

Kanske får jordens klimatsystem sista ordet.

Samtidigt som New York Times intervjuade Trump låg temperaturen i Arktis med än 20 grader över det normala för årstiden. Under några dagar smälte faktiskt havsisen istället för att frysa till.

Jordens medeltemperatur är i skrivande stund 1,3 grader högre än i förindustriell tid och effekterna av uppvärmningen börjar synas. Snart kommer inte ens president Trump att kunna låtsas att det bara handlar om en kinesisk konspiration.

Lars Sund
är författare

Lämna en kommentar