Damma av Marx

av Ulf Modin

Karl Marx är en av västerlandets största tänkare, jämförbar med Isaac Newton och Albert Einstein. Nu har Vastapaino i Tammerfors tryckt upp en nyupplaga av Det kommunistiska manifestet, och studenterna kommer att sluka det. Statsminister Sipilä, som har fått information om att Manifestet har kommit har också fått höra av Skyddspolisen om hur explosivt manifestet i dagens läge är. Han fruktar därför enligt egen utsago att folket klyvs i två delar. Och då blir det cirkus. Marx och hans vapendragare Friedrich Engels efterlämnade en oerhörd intellektuell produktion, som fortfarande är i högsta grad läsvärd. Deras mest kända verk är Det kommunistiska manifestet, som är en pamflett skriven inför den väntade Februarirevolutionen 1848.

Manifestet skildrar västerlandets historia i makroformat på en mycket hög abstraktionsnivå. Det kom lagom till Februarirevolutionen i Paris och revolutionen spred sig på mindre än en månad till den andra stora oroshärden i Europa, Tyskland. Manifestet analyserar den 1848 förhärskande konkurrenskapitalismen, men stämmer fortfarande med utvecklingen i makroformat. Den stämde dock inte åren 1945-1975, då arbetarklassen tack vare sin kamp och den då starka Sovjetunionens existens avsevärt kunde förbättra sin ställning. Kapitalet fruktade nämligen revolutionen och släppte fram socialdemokratin, som fick genomföra sitt sociala program och därmed räddade kapitalismen från undergången. Sedan finanskapitalismen med sin nyliberala ideologi 1976 återtagit ledningen i klasskampen, därför att Sovjetunionen på alla nivåer gick tillbaka, har Det kommunistiska manifestet emellertid återigen blivit aktuellt. Vänstern saknar nämligen en modell för ett alternativ för socialismen och kommer därför ingen vart.

Nu lever vi emellertid inte längre i konkurrenskapitalismen utan två varv högre upp i spiralen, i kapitalismens ruttnande stadium, finanskapitalismen, vars ledande kapital tjänar sina förmögenheter på spekulation och inte på produktion. Tidigare beskrev kapitalismens bana serien pengar-vara-mera pengar. Nu ser formeln ut pengar-spekulation-mera pengar. Det produktiva kapitalet, som är samhälleligt nyttigt, tvingas spela en underordnad roll, pressat som det är mellan banker och storföretag. Då skapas en bred front mot storfinansen bestående av lönarbetare, småkapital och medelstort kapital, som arbetar under konkurrenstryck och vars ägare måste tänka för att inte åka av banan.

Nu är det bara så, att alla analyser blir gamla, så även de marxistiska klassikernas. Vi läser dem emellertid för att studera den marxistiska dialektiska metoden, som är genial och efter vilken vi gör våra analyser. Bäst kontakt med den marxistiska analysen får man genom att studera de klassiska texterna. Se till exempel de konkreta analyser Marx och Engels gör om Frankrike och Tyskland 1848-1851. De är oerhört invecklade och kräver sin man, men det lönar sig att försöka ta dem till sig.

Ulf Modin

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.