Är alla författare politiska?

av Andreas Holmström