Ehnholm-Hielm skriver mer modigt än poppigt

av Fredrik Österblom