Vård och arbete på FSD:s valagenda

av Pär Jonasson