Kulturell och språklig begriplighet – två sidor av samma mynt

av Claes-Göran Lillieborg