Det bästa av två världar

av Tina Nyfors

Giséla Linde är frilansskribent och medlem i styrelsen för Ålands Natur och Miljö där hon är kontaktperson till Transition Network. Omställningsrörelsen är en global gräsrotsrörelse som jobbar för klimatet och med att komma ur beroendet av fossila bränslen, två sidor av samma mynt. (sen Ny Tid 11/2015) Man jobbar lokalt utgående från de resurser man har, vissa grupper fokuserar mycket på självhushållning och odling medan andra ställer om politiskt. Rörelsen som uppstod i Storbritannien 2005 har nu börjat bli synlig också i Finland. Omställningsfilosofin har haft stor inverkan i Gisélas liv både privat och yrkesmässigt.

– Jag kom i kontakt med Omställningsrörelsen för några år sedan, det är en blandning av kreativ och livsbejakande hands-on och den allvarliga insikten om att vi akut måste ställa om samhället, berättar Giséla.

Själv försöker hon leva allt detta. Hon hoppade av det stressiga jobbet som informatör i Stockholm och är sedan tio år tillbaka på Åland. Då Giséla målar upp en bild av det hållbara samhället år 2050 genomsyras det av en varlighet framför allt med jordens resurser.

– Vi har mer cirkulära system i stället för att ta upp resurser ur jorden, har ett kretsloppssamhälle där det är möjligt. Samtidigt tar vi vara på det vi erövrat medicinskt och teknologiskt under de senaste 100–200 åren.

Giséla tror också att vi lever mer lokalt och småskaligt.

– Jag älskar avokado, choklad och citroner och vill helst inte leva utan dem, men om världen mår bättre så kanske de kan vara lyxprodukter i stället för vardagsfrosseri? Om vi nu äter 20 procent lokalproducerat och 80 procent importerat så kanske det är möjligt att svänga om proportionerna utan att helt klippa av, resonerar Giséla.

Visionen är ett samhälle där vi inte måste äga allt själva, i stället har vi prylpoolar för att dela till exempel redskap, vi byter mer i stället för att köpa nytt. Tid frigörs då vi inte behöver jobba mer för att köpa mer, köpa större hus för att få plats med allt, inte behöver städa och organisera så mycket. I en tid då oljan spelar en allt mindre roll och vi inte importerar mat i samma utsträckning som nu förutspår Giséla att fler jobbar med sina händer, att det i högre grad handlar om att vara självförsörjande, även om alla inte behöver bli bönder.

Att ställa om inombords ser Giséla som lika viktigt som att ställa om samhället till det yttre.

– Alla är så marinerade i berättelsen om hur världen är beskaffad! Vi ser oss som ensamma hjältar som konkurrerar med varandra i en hård värld. Om vi inte är medvetna om de här mönstren tar vi med oss tänket om status, makt, prestation och perfektion till det nya. Utbrändhet är en aktivistsjukdom, men arbetet tar aldrig slut. Vi är faktiskt värdefulla resurser själva också, värda att ta hand om.

Omställningen till ett post-oljesamhälle kan också väcka känslor som rädsla och sorg.

– Det är klart det finns sorg, över att vi ställt till det, att jag själv bidragit, rädsla för hur det ska bli. De känslorna ska få finnas. Många känner skepsis och vrede, en del blir förbannade. Det är stora saker, inte konstigt att folk reagerar starkt. Det ifrågasätter ju allt vi lärt oss och allt vi känner till, utan att svara vad vi ska ersätta det med. Utmaningen är att få saker att röra på sig i det här läget.

Att ha en krismedvetenhet ser Giséla ändå som något nyttigt.

– Insikten om att världen kanske ändras drastiskt kanske inte är så dålig. Tänk om enda sättet att skapa en ljus framtid är att ta klimathotet på allvar?

Hon poängterar att år 2050 inte är ”sedan”. Vi bör redan nu leva så, på alla nivåer: företag, politiker, privatpersoner.

– Det är inte bara jobbigt, det är inspirerande också. En gigantisk kreativ utmaning där vi bygger framtiden genom att göra goda val idag.

7 strategiska utvecklingsmål

  • Välmående människor vars inneboende resurser växer
  • Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället
  • Allt vatten har god kvalitet
  • Ekosystem i balans och biologisk mångfald
  • Attraktionskraft för boende, besökare och företag
  • Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet
  • Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Text & foto: Tina Nyfors

Läs också: Åland tar sikte på hållbarhet

Lämna en kommentar