EU:s sista öppna gräns sluts

av Christin Sandberg