Elis Burrau: Där formuleringen är allt

av Andreas Holmström