Välkommen arbetarhistorik – men vart försvann kommunisterna?

av Tomy Wass