Minst 16 svensk- eller tvåspråkiga riksdagsledamöter invalda

av Ny Tid