Malte von Essen vinner essätävlingen Sputnik

av Ny Tid

Från Fallout till Fukuyama; den vinnande essän i essätävlingen Sputnik granskar samhällets stora frågor ur spelvärldens perspektiv. 

Totalt 16 bidrag tävlade om vinsten då essätävlingen Sputnik för unga i gymnasieåldern (16–20) ordnades för första gången på hösten 2022. De unga uppmanades skriva en essä på temat ”Framtiden”. Förstapriset på 500 euro går till Malte von Essen, 19 år, från Helsingfors, andrapriset på 300 euro till Emmi Lindholm, 20, boende i Helsingfors och Paris, och tredjepriset på 200 euro till Emma Boman, 17 år, från Hammarland på Åland. Hedersomnämnanden går till Ida Fellman, 17 år, Helsingfors och Andrea Sandholm, Kimito, som båda belönas med en prenumeration på Ny Tid

Prisutdelning sker på Kabelfabriken i Helsingfors den 22.1 kl. 14:00. Tävlingen arrangeras av Ny Tids utgivarförening Tigern rf. 

Malte von Essen vann med bidraget ”Jag lovar att det här spelet är värt att ta på allvar”. Juryn motiverar: 

Från Fallout till socialism: Malte von Essens essä orienterar sig bland tidens stora frågor genom att mödolöst referera till både populärkultur och Fukuyama. Välskriven, med en personlig stil och en passlig dos humor, ger den ett exempel på hur vi i samtidens kulturprodukter kan se samhället och drömmar om samhällets framtid. Texten pekar på både risker och förhoppningar förknippade med utveckling, och tar sig an framtiden som en djupt politisk fråga.

– Jag var nog väldigt inspirerad av Marx, Engels och Slavoj Žižek då jag skrev essän; Žižek har ju skrivit mycket om framtiden ur lite samma synvinkel som jag. Sedan har jag också satt ansenlig tid på att läsa andra essäer om just Fallout-spelet, och tänkte att jag skulle kunna producera ett eget bidrag, säger von Essen. 

Andra pris går till Emmi Lindholms essä ”Handlingsförlamande rädda-världen-komplex”, som juryn kallar en insiktsfull, välskriven och analytisk generationsbetraktelse som övertygande väver samman olika samhälleliga frågeställningar till en råstark läsupplevelse. Tredje pris tilldelas Emma Bomans essä ”En sekund; nutid, dåtid och framtid. Att välja framtiden.” Juryn motiverar: Med fängslande poetisk skärpa samt träffande och sammanhängande bildspråk tangerar Emma Bomans essä aktuella men likväl eviga frågor. 

”Imponerande bredd”

Bidragen lyfte sammantaget fram allt från gymnasiestuderandes vardag till samhällsfilosofiska frågor. De senaste årens tvära kast rörande studentskrivningarna och högskoleurval är något som väcker tankar bland många unga. Även teknologins tve-eggade svärd berördes av flera skribenter. Uppfriskande unika synvinklar vädrades i vissa av essäerna: till exempel lade en skribent fram en vision för ett självständigt Svenskfinland utgående från devisen “ett språk, ett land”, medan en annan argumenterade för införandet av ett tvång för finländska medborgare att donera pengar till utlandshjälp. 

– Överlag var jag väldigt imponerad av hur jämn kvalitet texterna höll, säger juryns ordförande, Ny Tids chefredaktör Janne Wass. 

– Bredden i ämnena och de överraskande infallsvinklarna var mycket glädjande. De bästa essäerna uppvisar en överraskande mognad, allmänbildning och inte minst litterär kvalitet.

Enligt Wass fick juryn inte in en enda text som kunde klassas som dålig. 

– De vanligaste bristerna var svajig argumentation och en tendens att tappa den röda tråden. 

Utredningar visar att unga i Finland känner att de har svårt att få sina röster hörda i samhällsdebatten, och att beslutsfattare inte lyssnar på dem. Genom tävlingen vill Tigern ge unga en röst och på samma gång ge dem verktyg för uttrycka sig i längre textform. De tre vinnande essäerna publiceras under 2023 i Ny Tid. 

I juryn ingick Ny Tids chefredaktör Janne Wass (ordf.), Hilda Forss, doktorand i litteratur samt redaktör för tidskriften Kontradiktion, Valter Holmström, historiker, skribent och projektledare, Mio Lindman, filosof, redaktionssekreterare för Ny Tid, samt Pia Mikander, universitetslektor i pedagogik med inriktning på samhällslära och deltagande. 

Vinnare och hedersomnämnanden i essätävlingen Sputnik 2022
Juryns fulla motiveringar

Malte von Essens vinnande bidrag ”Jag lovar att det här spelet är värt att ta på allvar” öppnar upp spelens värld och tar sig an invecklade frågor om samhällsstrukturernas framtid ur ett överraskande perspektiv. Juryn motiverar:
Från Fallout till socialism: Malte von Essens essä orienterar sig bland tidens stora frågor genom att mödolöst referera till både populärkultur och Fukuyama. Välskriven, med en personlig stil och en passlig dos humor, ger den ett exempel på hur vi i samtidens kulturprodukter kan se samhället och drömmar om samhällets framtid. Texten pekar på både risker och förhoppningar förknippade med utveckling, och tar sig an framtiden som en djupt politisk fråga. von Essen fångar i sin välargumenterade och -disponerade essä flera nyanser av den värld vi lever i och den värld vi kan komma att leva i. 

Andra pris går till Emmi Lindholms essä ”Handlingsförlamande rädda-världen-komplex”. Juryns motivering:
Emmi Lindholm har skrivit en reflekterande essä med breda referensramar som diskuterar den egna generationens syn på framtiden. Texten bemöter med ett välformulerat satiriskt grepp förhoppningarna om att dagens unga ska rädda världen. Det är en insiktsfull, välskriven och analytisk generationsbetraktelse som övertygande väver samman olika samhälleliga frågeställningar till en råstark läsupplevelse.

Tredje pris tilldelas Emma Bomans essä ”En sekund; nutid, dåtid och framtid. Att välja framtiden.” Juryn motiverar:
Med fängslande poetisk skärpa samt träffande och sammanhängande bildspråk tangerar Emma Bomans essä aktuella men likväl eviga frågor. Texten inspirerar utan att förminska framtidens hotbilder, och kopplar framtiden till ett gemensamt ansvar i nuet. En språkligt urstark text med ambitiös abstraktionsnivå. 

Hedersomnämnanden: 

Ida Fellman: ”Är det värt att skynda”
Litterärt oerhört stark i all sin synbarliga enkelhet, uttrycker texten självständiga tankar om behovet av att stanna upp och blir en bedårande vacker hyllning till att leva i nuet. Essän är djupt personlig men på samma gång allmängiltig.

Andrea Sandholm: ”Ingen framtid utan nuet”
En informativ och beläst essä som genom att koppla det personliga till det politiska på ett mångsidigt sätt lyfter fram framtiden ur ett ansvarsperspektiv. 

Lämna en kommentar