Till valdagens program hör också folkomröstningar i de olika delstaterna.

Miljontals amerikaner lever under fattigdomsgränsen trots att de arbetar. Merparten av dem med lägst lön är kvinnor. Den federala minimilönen har inte höjts på 10 år och är på 5,15 dollar i timmen. I flera delstater har man valt att höja minimilönen efter fackliga kampanjer, och ibland efter folkomröstningar. Den 7 november har turen kommit till invånarna i Arizona, Colorado, Missouri, Montana, Nevada och Ohio att få rösta om ifall de vill höja minimilönen. Förslagen i de olika delstaterna ligger 1–1,70 dollar över den federala nivån, och i flera fall inflationssäkras höjningen. Förslag om höjd minimilön stöds av en stor majoritet av de amerikanska väljarna, i de omröstningar i frågan som ordnades 2004 röstade 68 procent av väljarna för högre minimilöner. Valforskningen visar att folkomröstningar om minimilön får fler väljare med låga inkomster och kort utbildning att gå och rösta. – Den som lever på minimilön har det verkligen kärvt, årslönen blir 10 712 dollar. För den inkomsten kan man knappast ha bil, och har man en har man nog inte råd med försäkring. Man måste hyra en mycket billig bostad, har sannolikt inte råd med sjukförsäkring eller att handla ekologisk mat. Lönen räcker inte ens för att nå upp till fattigdomsgränsen, säger Doug Mitchell, kampanjsamordnare för Raise Montana, kampanjen för höjd minimilön i Montana.

– En höjning till 6,15 som vi föreslår innebär inte att de här människorna kan köra Mercedes, men de får det betydligt lättare att klara vardagen.
Raise Montana är bred allians av religiösa grupper, kampanjgrupper för låginkomsttagare, fackföreningar och många enskilda. För att tvinga fram folkomröstningen har 240 aktivister samlat in 30 000 signaturer i den vidsträckta delstaten.
– Många av dem vi mötte som skrev under hade inte registrerat sig som väljare inför valet. När de insåg att de skulle få rösta om minimilönen valde de att registrera sig, säger Doug som bekräftar att omröstningen därmed kommer att höja valdeltagandet. I valdebatten ställs ofta frågor till kandidater om hur de ställer sig till minimilönen.

Main Street, inte Wall Street

Flera hundra ekonomer har uttalat sig för kravet, några av dem för Montana. Även många innehavare av små butiker och företag stöder kampanjen.
– De inser att de pengar som de lägst avlönade får kommer att spenderas på Main Street (huvudgatan) istället för på Wall Street (börsgatan i New York), säger Mitchell.
I Montana kommer 25 000 personer att få höjd lön om förslaget går igenom. Flertalet av dem är familjeförsörjare. Delstaten har
800 000 invånare. Mitchell och de andra aktivisterna har god grund att vara optimistiska. Han berättar att de har ett försprång på omkring 50 procent i opinionsmätningarna där mellan 67 och 73 procent av invånarna i delstaten säger att de ska rösta för förslaget.

Jonas Sjöstedt

 

Lämna en kommentar