Redan för 40 år sedan förutspådde rapporten Tillväxtens gränser en global kollaps om vi inte börjar ge akt på miljöfrågor, krympande resurser och befolkningstillväxten. En ny studie vid universitetet i Melbourne visar att den globala utvecklingen än så länge framskrider enligt denna dystra prognos.

I början av september presenterade två forskare vid Melbournes universitet, Graham Turner och Cathy Alexander, forskningsrapporten Is Global Collapse Imminent? i tidningen The Guardian. I rapporten jämförs den så kallade ”Världen3”:s prognoser med situationen i dag. ”Världen3” är en del av forskningsrapporten Tillväxtens gränser, som beställdes av Rombklubben 1972 och som utfördes av professorer vid Massachusetts Iinstute of Technology. Den framställer hur världen utvecklas om samhällelig verksamhet, som ekonomi och teknologi, fortsätter utvecklas som förut – business as usual – utan att deras inverkan på till exempel miljön tas i beaktande.

Modellen uppmärksammar livsmedels- och den industriella produktionen, folkmängden, naturresurserna och föroreningarna, men endast som ett globalt medelvärde, utan att definiera specifika siffror för olika landsändor. ”Världen3” är alltså en ekologisk-ekonomisk datorsimulation, som förutspår att ständig tillväxt leder till en kollaps.

Redan då Tillväxtens gränser publicerades, fick den kraftigt mothugg. New York Times publicerade en artikel av ekonomerna Peter Passel, Marc Roberts och Leonard Ross, som – felaktigt – påstod att ”alla Meadows simulationer som baserar sig på världsmodeller leder till en kollaps”. Lika felaktigt påstod de att boken förutspår att många resurser kommer att ta slut redan 1990. Ännu år 2002 påstod Bjørn Lomborg och Olivier Rubin att verket hör hemma i ”historiens skräpkorg”.

Som på räls

Motargumenten bet inte på forskarna, utan nu 40 år senare har de kontrollerat hur väl prognoserna stämde, tillsammans med några av de mest uppskattade forskarna inom fältet från MIT – samma universitet som producerade den ursprungliga rapporten. Prognoskurvorna och kurvorna som baserar sig på de observerade iakttagelserna är slående lika.

Enligt den ursprungliga prognosen i ”Världen3” skulle en befolkningskollaps ske kring 2030, efter att dödligheten skjutit i höjden efter 2020. Den allmänna kollapsen skulle börja kring 2015 som en snabb regression av den industriella produktionen. Eftersom prognosen och den iakttagna verkligheten stämmer så väl ihop med varandra efter 40 år, lägger forskarna hypotesen att orsaken till den pågående ekonomiska krisen egentligen är miljöutveckligen, vilket ”Världen3” förutspådde.

Forskningen hänvisar till att den billiga oljan tar slut, att det blir svårare att utvinna oförnybara råmaterial, och att priserna därmed kommer att stiga. Speciellt poängterar den att ”det finns klara empiriska bevis för sambandet mellan stegring av oljepriset och ekonomiska recessioner”, och vidare att en analys från 2009 visar att ”den senaste (USA 2009) recessionen, som kopplas samman med den globala ekonomiska krisen, skiljer sig från tidigare oljechocker genom att den verkar ha orsakats av den globala efterfrågan i perspektiv till den avstannade globala produktionen”.

Samhälleligt motstånd

Rapporten påminner om att ett starkt samhälleligt motstånd har förhindrat arbetet med att ta itu med miljö- och naturresursproblem ända sedan Tillväxtens gränser publicerades, trots starka vetenskapliga bevis för deras existens. ”Ironiskt nog”, avslutar den jämförande forskningen, ”om den globala kollapsen inträffar, kommer den att lösa föroreningsproblemen – dock inte på något optimalt sätt”.

Och tyvärr kommer kollapsen att inledas under det pågående årtiondet, såvida den inte redan har börjat. Eftersom vi redan har förlorat de gångna decennierna, skulle det nu vara ansvarsfullt att förbereda sig på att minimera skadorna.

Olli-Pekka Haavisto

Översättning Janne Wass

1 kommentar

Lars Holmberg 8 oktober, 2014 - 13:37

Lösningen på de ekonomiska problemen i världen skulle vara en bankreform som förbjuder ”fractional reserve banking”.Det nuvarande banksystemet är ett pyramidspel,skuldsättningen ökar exponentiellt för stater och människor.Lösningen skulle vara ett 100% kapitaltäckningsgrad för bankerna.För mera information se på whitetv på bifogade addressen.

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.