Vänsterförbundets svenska landsstyrelse ställer sig bakom kravet som framförts i studerandekårernas kampanj ”Upp med den” och kräver en höjning av studiepenningens för högskolestuderande och studerande på andra stadiet på 15%.

Studiepenningen har inte höjts sedan 1994, däremot sänktes den 1995. Stödet för studerandena på andra stadiet har inte höjts på 12 år.
Studiepenningen är det enda sociala stöd som på det här sättet har ignorerats. Studiepenningen för högskolestuderande är i dag 259 euro. I och med en höjning på 15 % skulle den uppgå till 297,86 euro. Till och med efter en sådan förhöjning skulle det finländska studiestödet vara det lägsta i Norden.
Många studerande lever i dag under fattigdomsgränsen. Den finländska studiepolitiken bygger på en paradox enligt vilken studerande ska studera snabbare och effektivare med ständigt krympande resurser. En höjning av studiepenningen garanterar en jämlik och rättvis ekonomisk bas för alla studerande och minskar behovet av att arbeta vid sidan av studierna. På så sätt förkortas studietiden, förminskas stressen bland studerande och frigörs arbetsplatser på arbetsmarknaden. En höjning av studiepenningen skulle alltså gynna både studietakten och sysselsättningen.
I ett land där utbildning upphöjts som en av de stora dygderna är det oförlåtligt att de studerandes ekonomiska situation i 14 år har negligerats. Om Finland även i framtiden vill stoltsera med en befolkning som hör till världens bäst utbildade, bör de ekonomiska möjligheterna för detta tryggas. En höjning av studiepenningen med 15 % skulle kosta staten 67 miljoner euro. Det här kan ställas i relation till att den nuvarande regeringen har genomfört skattesänkningar på 3,7 miljarder. Det är inte en fråga om pengar, det är en fråga om vilja.

Vänsterförbundets svenska landsmöte

 

Lämna en kommentar