Palestiniernas värsta fiender är de själva, brukar israelerna säga. Enligt den här tankegången har palestinierna ingen annan än sig själv att skylla för sitt eländiga öde. Den här gången har palestinierna gjort en dundertabbe, och de kommer inte att komma billigt undan.

Genom att rösta på Hamas i valet som ordnades på USA:s initiativ har de inte bara satt stopp för fredsprocessen i Det heliga landet utan också offentligt förlöjligat den demokratiprocess som George W. Bushs administration har gillrat för hela den islamiska världen.

Enligt FN:s koordinator för den humanitära hjälpen lever man i Gaza på randen av en humanitär katastrof. Hungern tar slut bara man störtar Hamas från makten, säger Israel. Ehud Olmerts regering har till och med gett internationella organisationer lov att ge mat åt palestinierna, på villkor att hjälpen skickas via Fatah, förlorarna i valet. Det passar ockupanterna att Hamas och Fatah slåss om vem som kan hålla de svältande på benen.

Mellanösterns fredskvartett lyder Israel eftersom också de låtsas tro att fredsprocessen (vem vågar definiera vad detta magiska ord betyder i dag?) skulle rycka igång bara Hamas erkände Israels existens.

Det här har man försökt slå i oss länge. På 1980-talet erkände PLO Israel och gick med på en fredsmodell enligt vilket palestinierna skulle styra över 20 procent av Palestina. Det var en stor kompromiss.

Men 80 procent av Palestina räckte inte för Israel: man ville ha mer, ca 90 procent. Israels nya försvarsminister Amir Peretz, alltså Arbetarpartiets ledare och de ”officiella fredsstyrkornas” sista hopp, meddelade nyligen om utvidgandet av fyra bosättningar.

Hamas har meddelat att de vill göra Palestina islamskt. Statsminister Olmert har å sin sida meddelat att Israel kunde offentliggöra sina slutgiltiga gränser år 2010. Den internationella maktbalansen är sådan att Hamas för sin egen skull snarast borde ge Israel något slags erkännande. Ur Hamas synvinkel skulle det vara minst sagt rimligt att Israel meddelade hur djupt in på de palestinska bantustanernas uppskissade områden den eftersträvade rena judestaten skulle sträcka sig.

Vilket slags fredskvartett har mage att kräva att palestiniernas demokratiskt valda ledning officiellt erkänner sitt eget lands utplånande i utbyte mot mathjälp?

Mikko Zenger

 

Lämna en kommentar