Marika Holm och Synnöve Rabb undersöker människans behov av andlighet ur två mycket olika perspektiv i samutställningen Desire.

Fram till den 17 december kan man ta sig till Galleria Huuto i Helsingfors för att se två intressanta konstnärer, Marika Holm och Synnöve Rabb. Det bärande temat i deras gemensamma utställning Desire är kanske människans förhållande till omvärlden, medan syftet är att skildra hennes strävan att skapa betydelser och hitta mening. Men trots det gemensamma temat har konstnärerna helt olika sätt att närma sig både syfte och tema. Medan Marika Holms måleri ger sig in på en tolkning av det magiska tänkandet inom bildframställning, uttrycker Synnöve Rabbs videoinstallation Position olika kroppsställningar som används runtom i världen i andliga sammanhang.

Marika Holms måleri gränsar till det gestaltande. Hennes starkt koloristiska målningar, de målade shamanboxarna, liknar små altaren prydda med offer i form av halvädelstenar, fjädrar och porslin. Något man kanske kunde kalla för tavlornas smycken. De starka färgerna och mångtydiga representationerna av det magiska och det andliga, lockar betraktaren att ställa frågor. Vad är det vi försöker hylla då vi går fram till ett altare? De vackra stenarna och talismanerna lockar oss att ta på dem, precis som skulpturer ofta gör. Det är naturligtvis bara en tolkning, men det är troligt att Holm med dessa representationer vill visa oss hur vi försöker kontrollera och konkretisera något vi inte riktigt förstår.
Synnöve Rabbs videoinspelning blir man aldrig trött att se på. Hon, kvinnan, står vid vatten, vid levande rinnande vatten som strömmar i en strid ström i bakgrunden. Det är kallt och marken är täckt av snö och is medan himlen är just så grå och dunkel som uttrycket hos den kvinna som visar sig på videosnutten. Position handlar egentligen inte om de olika kroppsställningarna. Vi ser kvinnan knäppa händerna, falla på knä och göra ritualer. Vi ser henne meditera och genomföra vilda fysiska rörelser. Ansträngningar som ska få själen att släppa taget om jaget. Men vi ser henne också genomgå dessa tillstånd. Efter ett tag blir det kvinnans ansikte, hennes stilla uttryck och bortkommenhet som blir det centrala. Alla övningar och rörelser liksom bara flyter förbi, den ena efter den andra, och helheten imiterar således vattnets rörelse. Precis som havsströmmen sköljer dessa över henne, igenom henne – utan att lämna spår.

Desire. Marika Holm och Synnöve Rabb. Galleria Huuto, Nylandsgatan 35, Helsingfors.

Linda Ferreyra Sandoval

 

Lämna en kommentar