I sitt tal inför Europaparlamentet 14 februari varnade Italiens president Giorgio Napolitano för omförhandlingar av fördraget om en konstitution för EU. Det vore att öppna Pandoras ask, sade han. Sålunda ställde Napolitano sig på samma linje som tyska förbundskanslern Angela Merkel, som också nyligen krävde att konstitutionsförslaget bör godkännas som sådant. 
Den som talar om Pandoras ask brukar emellertid ofta glömma att locket till denna mystiska låda, som innesluter orsakerna till människosläktets krig och olyckor, fortfarande står öppet. Det återstår för oss att stänga Pandoras ask och att göra det ordentligt. Låt oss alltså anslå mer tid för förhandlingar, ifall någonting fortfarande återstår att komma överens om beträffande Europaunionens grundlag. 


Vilket onekligen är fallet. Jag kan omöjligen hålla med Giorgio Napolitano om att konstitutionsförslaget är ett lyckat exempel på hur vi har kommit varandra till mötes (un felice punto d’incontro) och en god kompromiss (un buon compromesso).  
Konstitutionsförslaget från 2004 är snedvridet. Det genomsyras av blind tro på kapitalets fria rörlighet. Det är moraliskt förkastligt, eftersom det skulle binda EU vid en militär allians med ett USA, som efter invasionen av Irak för fyra år sedan leds av krigsförbrytare.  
I jämförelse härmed är Spinellis fördrag, som Europaparlamentet godkände för 23 år sedan med stor majoritet och som Napolitano också nämnde i sitt tal, ett under av intellektuell och moralisk klarhet. Det innehåller varken mer eller mindre än en strikt beskrivning av det förenade Europas politiska institutioner. Det påtvingar inte unionen en enda ekonomisk modell och ger sålunda politiken och demokratin en chans. Och det binder inte EU i en komprometterande allians med USA, eller vid någon militär allians överhuvudtaget. 
Giorgio Napolitano (f. 1925) hör hemma i samma tradition som Altiero Spinelli (1907-1986), varmed jag avser den långa, självständiga och innovativa linjen i italienskt politiskt vänstertänkande. Men jag finner inte några spår av Spinellis vision i Napolitanos tal.  
Situationen är naturligtvis en annan idag än år 1984. Ändå kan Spinellis fördrag fortfarande tjäna som modell för den grundlag som EU skulle behöva. 
Tillägg: För att ha Spinellis fördrag till hands i mitt bibliotek var jag än befinner mig, och för att också andra (inklusive lokalpolitikerna) ska ha det, har jag satt upp webbsajten www.spinellsfootsteps.info där fördragstexten står att läsa på franska och engelska. Ovanstående  kommentar har jag också skickat till europeiska Attacs epostlista.

Mikael Böök

Lämna en kommentar