”They have to be believable and compelling, but still cartoony and appealing.”
På så sätt kristalliserar Bill Wise, ansvarig för karaktärerna i Pixars film Superhjältarna, det eviga problemet med animation. Hur gör man något som är tillräckligt lika verkligheten för att ge trovärdighet och djup, men tillräckligt olik för att människor inte skall avskräckas? Den enkla lösningen för många animatörer är att göra någon forms djurfigurer med mänskliga egenskaper – men i dessa filmer är just människorna oftast väldigt groteska och obehagliga. Det är i och med dator-animation som detta problem har uppstått, då vi verkligen har de teknologiska möjligheterna att skapa trovärdiga människor med datorns hjälp. Utställningen Pixar – 20 år av animation har koncentrerat sig just på datoranimation, medan den lilla sidoutställningen Finimera visar olika sorters animationer av finska animatörer.
Om man kan bortse från den obligatoriska PixarTM reklamen är faktiskt Pixar en väldigt informativ utställning. Eftersom Pixar var de första med en datoranimerad långfilm, Toy Story, ger utställningen ändå en bra bild av hur datoranimationer har utvecklats under de senaste tjugo åren.
Här finns allt en animationsentusiast kunde önska sig: färgplaneringen, de olika karaktärernas dussintals versioner och storyboarden för Pixars största och mest populära filmer under de senaste åren. De klassiska making-of-filmerna och intervjuer med animatörerna finns förstås också med, men de är faktiskt intressanta och ger ett djup till utställningen som annars lätt kunde gått förlorad under den serietecknade fasaden.

Jockum Hildén

Lämna en kommentar