Konstverksamheten växer i Vasa och staden har många större gallerier. Mittemot Tikanojas konsthem i Vasa finns det lilla galleriet Platform för nutidskonst. Men Platform är mycket mera än bara ett litet galleri.

Maria Nordbäck och Peter Rosvik var med och grundade Platform och är idag två av ungefär trettio medlemmar i föreningen.

Konstföreningen Platform grundades 2000 i Vasa av en grupp konstnärer och formgivare, alla tidigare studerande från yrkeshögskolan Novias konstlinje i Nykarleby. De grundade föreningen för att själva kunna skapa konst och för att ge andra konstnärer en möjlighet att skapa. Nu har Platform utvecklats till en mötesplats för regionens konstnärer.

Importör av nutidskonst

Platform började med en halvtidsanställd verksamhetsledare, men eftersom en stor del av kostnaderna gick till lönen avslutade de den tjänsten. Föreningen ville satsa så mycket som möjligt på konsten så nu drivs den helt på frivillig basis och verksamheten stöds av stipendier. Maria Nordbäck och Peter Rosvik är två av föreningens ungefär trettio medlemmar. De säger att målet med föreningen är att visa och skapa internationell nutidskonst. Föreningen vill importera nutidskonst från övriga världen till Vasa.

– Vi ser oss som ett komplement till de övriga gallerierna i Vasa. Här finns det redan mycket utbud för ”klassisk” konst, men vi fokuserar på nutidskonst, säger Peter Rosvik. De konstnärer vi bjuder in behandlar väldigt sällan målning som konstform, utan blandar ofta in video, foto och performance.

Nordbäck och Rosvik säger att tröskeln är hög för nutidskonst. Den erfarenheten har de inte bara från Vasa, utan de har fått samma respons från nutidskonstföreningar i andra delar av landet.

– Vasa är ganska känt utomlands för sin nutidskonst. Men i Vasa vet få om vår verksamhet, säger Rosvik.

Vi träffas i samband med konstens natt i Vasa – en kväll som visar att det finns en bred konstintresserad publik i Vasa. Platform får uppmärksamhet (bland annat i Vasabladets ledare 8.9) på grund av en dj som spelar musik utanför galleriet, men inte mycket för dess övriga verksamhet.

– Där ser man den ovilja det finns att ta reda på vad som händer i staden, säger Rosvik.

Residensprogrammet

En central del av Platforms verksamhet är residensprogrammet. Platform bjuder in konstnärer för en tid från sex veckor till sex månader. Konstnären får lägenhet, ateljé, utrymme i galleriet och 800 euro i månaden. Målet är att konstnären ska skapa konst på plats och låta sig inspireras av den lokala kulturen. Mattias Olofsson från Sverige, som nu är inbjuden till Platforms residens, har inspirerats av debatten om ”Negerbyn” i Vasa. Hans utställning visas nu på Platforms galleri.

– Vi bjuder in konstnärer som vi tycker är intressanta. De får bo i Vasa och skapa en utställning eller performance, men de måste inte använda sig av galleriet för sin utställning. Ibland har vi också använt oss av konstmuseet Kuntsi eller Skafferiet Ritz. Vi vill upprätthålla en tjänst för en konstnär. Det är ju inte så många som får jobb som konstnär idag, säger Rosvik.

Platform har nyligen bestämt sig för att avsluta hyreskontraktet för galleriet på Hovrättsesplanaden.

– Den här lilla vita kuben har levt ut sitt. Utställningar lockar inte publik annat än under vernissagekvällar. Vi kommer inte att försöka hitta ett nytt utrymme i det här skedet, utan kommer enligt behov att använda tillfälliga utrymmen. I framtiden ska vi försöka satsa mera på residenset och engångsevenemang eftersom de lockar mera publik, säger Rosvik och Nordbäck.

Galleriet har snarast ibland haft en begränsande effekt. Många har trott att Platforms verksamhet begränsas av de fyra vita väggarna på Hovrättsesplanaden 3, men Platform ordnar förutom utställningar också bland annat Artist2Artist-disksussioner, då residensets besökare diskuterar med andra lokala konstnärer.

Cheap Finnish Labour

Cheap Finnish Labour är ett projekt som drivs av medlemmar i Platform, inklusive Rosvik och Nordbäck, i samarbete med gästkonstnärer. De skapar konst genom att smälta in i kulturen omkring dem.

Tidigare har gruppen rest bland annat till Polen. Då målade de om galleriet xx1 i Warszawa och bjöd in illegala gatuförsäljare att sälja sina varor i galleriet (läs mera i Ny Tids arkiv 15/2/07). Då samarbetade de med Jörgen Erkius, och hela utställningen planerades på plats i Warszawa.

– För det mesta tar vi inte med material, utan planerar utställningen på plats, säger Rosvik.

I september åker CFL iväg till Istanbuls biennal. Då är de fjorton personer.

– Vi åker dit som parasiter, säger Nordbäck. Vi är inte inbjudna, men vi har nog pratat med kuratorn för biennialen.

CFL planerar att göra ett konstnärligt och socialt experiment i Istanbul. De ska inspireras av Bertholt Brechts Verfremdungseffekt och skriva scener som de ska spela upp. Liksom parasiter lever i symbios med världen, ska CFL hitta platser som behöver eller frågar efter konstnärligt utbyte. Men det är först på plats i Istanbul som projektet får sin slutgiltiga form.

text&foto:

www.platform.fi kan du läsa mera om föreningens verksamhet.

Julius von Wright

Lämna en kommentar