Mer än 250 argentinska kvinnoorganisationer driver en kampanj för rätten till abort. Nu stöds de av ett fyrtiotal kongressledamöter som kräver att abort ska avkriminaliseras. Runt tvåtusen kvinnor får bestående men och ett hundratal dör till följd av illegala aborter i Argentina varje år.

– Vårt lagförslag handlar inte bara om folkhälsa eller om att ändra brottsbalken. Det handlar om att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina kroppar, sade den socialistiska kongressledamoten Miguel Barrios när ett lagförslag om fri abort presenterades i Buenos Aires i början av våren.

Barrios och ett fyrtiotal andra kongressledamöter har anammat lagförslaget om fri abort under de första tolv graviditetsveckorna. I dag är abort förbjuden i Argentina. Enda undantagen är om kvinnans liv är i fara eller om graviditeten är en följd av en våldtäkt. Vid flera tillfällen har dock sjukhus och läkare vägrat utföra lagliga aborter. Enligt lagförslaget ska medicinsk personal inte tvingas utföra aborter, men de måste i förväg informera sin arbetsledning om det. Sjukhusen måste alltid ha personal som kan utföra aborter i tjänst.
Innan lagförslaget kan komma upp till omröstning ska det diskuteras i flera av kongressens utskott.

Lagförslaget kommer förmodligen att få den katolska kyrkan att inleda en motkampanj. Men de katolska biskoparnas inflytande minskar stadigt i Argentina, som är ett av de mest liberala och minst traditionella samhällena i Latinamerika. Till exempel röstade kongressen nyligen för homosexuellas rätt att ingå äktenskap, trots motstånd från den katolska kyrkan. Kongressledamoten för det radikala partiet María Luisa Storani gjorde en tydlig markering gentemot biskoparna när lagförslaget presenterades.
– Vi måste stifta lagar till förmån för alla, inte bara för en viss grupp, sade Storani

Abortförbudet är i praktiken redan i svaj i Argentina och flera andra länder i Latinamerika. Anledningen stavas misoprostol. Det är ett läkemedel som innehåller hormonet oxytocin och som kan användas för att framkalla en abort. Det är en säker metod fram till tolfte veckan och kan användas i hemmet. Blödningar kan uppstå, men det är ingen fara för kvinnans liv.

Allt fler läkare och gynekologer rekommenderar misoprostol till kvinnor som vill abortera. En av dem är läkaren Maria, som egentligen heter något annat. Hon arbetar på en vårdcentral i en av Buenos Aires arbetarstadsdelar och deltar i kampanjen för rätt till abort. Maria rekommenderar misoprostol till kvinnor som vill göra abort och hjälper dem att få tag på det. Hon poängterar dock att det är en nödlösning i länder där abort är förbjuden.

– Det kan vara mycket traumatiskt för en kvinna att använda misoprostol eftersom det påminner om ett missfall. Därför är en kirurgisk abort under bedövning att föredra – om det är lagligt. Men i Argentina är även kirurgiska aborter traumatiska eftersom de är olagliga och måste göras i hemlighet.
Varje år genomförs uppskattningsvis en halv miljon aborter i Argentina.
– Abortförbudet slår hårdare mot fattiga kvinnor som inte har råd att betala för en säker illegal abort och som saknar information om misoprostol. Det är nästan bara fattiga kvinnor som dör till följd av illegala aborter, säger Maria.

Hon tror att Argentina har goda möjligheter att bli det andra landet i Latinamerika, efter Kuba, som inför fri abort.

– Vi har en historisk möjlighet att få kongressen med oss denna gång. Förslaget stöds av ledamöter från både vänster och höger. Det kommer att bli en hård strid, men styrkeförhållandena mellan konservativa och abortförespråkare håller på att ändras.

Martin Garath

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.