Gamla världsförbättrare på rymmen

av Zinaida Lindén

 

År 1969 grundades den radikala studentrörelsen SDS, Students for a Democratic Society, i USA. Den fick namnet Weathermen eller Weather Underground. Namnet kommer från en rad i Bob Dylan-sången Subterranean Homesick Blues: ”You don’t need a weatherman to know which way the wind blows.”

Weathermen försökte stoppa Vietnamkriget. När demonstrationer inte hjälpte tog de till bankrån och bombattentat. Vänsterterroristernas sista aktion ägde rum 1981 när två poliser och en vakt dödades.

Det är bakgrunden till Robert Redfords nya drama The Company You Keep. Själv spelar han en småstadsadvokat som inte är den han ger sig ut för att vara. Han och hans till synes avlägsna bekanta (Susan Sarandon) har båda hört till Weather Underground. Trettio år senare blir hon arresterad av FBI medan han tvingas att fly. Eftersom advokaten spelas av Redford finns det knappast några tvivel om att han är en hedersman. Dessutom är han ensamförsörjare med en dotter på 11 år.

I Lem Dobbs manus som bygger på Neil Gordons roman från 2006 resoneras det rätt mycket om varför vänsterterroristerna inte ångrar sig. Men vad ville de uppnå med sina bankrån och bomber? Det förblir oklart – trots att till exempel scenen med Sarandon och Shia LaBeouf som ihärdig tidningsreporter imponerar.  Varför valde hon till sist att ge sig till FBI?  ”Du har väl inga barn?” frågar hon den unge reportern. ”Jag har knappt några möbler”, svarar han.

Barnen har förändrat medlemmarna i Weathermen, men trettio år senare definieras de fortfarande genom sina ungdomliga bedrifter. Någon av dem bär sitt kollektiva förflutna som en krigsmedalj, någon som ett krigsärr.  Den tredje medlemmen i Weathermen spelas av Julie Christie (72). Hon och Redford (77) ger filmen en alldeles speciell trovärdighet. Tidsandan var en annan då när de var unga och ingen hade egentligen fel.

Italien hade Brigate Rosse, Tyskland hade Rote Armee Fraktion. Vi i Europa vet ganska lite om USA:s radikala rörelser som Weather Underground.

Redfords intentioner med The Company You Keep är ädla. Idag talas det inte mycket om Afghanistan och Irak bland amerikanska universitetsstuderande. Annat var det när Vietnamkriget pågick.

Även Redfords föregående film, The Conspirator (2010) fokuserade på ett av den amerikanska historiens mörka kapitel: rättegången mot Mary Surratt som anklagades för att skydda den man som skjutit president Lincoln.

Tyvärr saknar jag spontanitet och djup i The Company You Keep. Inte sällan upplever jag filmen som tillrättalagd och ytlig. Regin är traditionell, tempot avmätt, upplösningen melodramatisk. Det som stannar i minnet är den övertygande och meriterade skådespelartrion Redford-Christie-Sarandon. Och så Cliff Martinez vackra filmmusik.

 

Zinaida Lindén

 

The Company You Keep
Regi: Robert Redford
Manus: Lem Dobbs, efter en roman av Neil Gordon
Foto: Adriano Goldman
Musik: Cliff Martinez
I rollerna: Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie, Susan Sarandon, Nick Nolte

Lämna en kommentar