Ett ögonblick av desorientering

av Sandra Lindblom

Med Hans Rosenströms utställning Ett kluvet hus firar Stiftelsen Pro Artibus sina tioåriga gallerier – Sinne i Helsingfors, och Elverket i Ekenäs.

Ett kluvet hus reflekterar över begreppen plats och rum, både i dessas fysiska och mentala bemärkelser. Speciellt koncentrerar Hans Rosenström (f. 1978) sig på spänningen och problematiken i möten mellan olika fysiska, mentala och personliga rum. Rosenström använder sig av en mångfald uttrycksformer för att väcka tankar i besökaren: en stor kuliss som besökaren kan stiga in i, dubbelexponerade fotografier, en serie videoverk som sprider sig till flera rum, en dialog mellan en man och en kvinna, och modern dans. Ett kluvet hus är absolut en helhet, och borde upplevas som sådan fastän galleriutrymmena befinner sig på olika orter.

I Den andra i Sinne står galleriets potentiellt besökarlockande skyltfönster mot Stora Robertsgatan och Annegatan i kontrast till den stora kulissen, föreställande ett annat galleriutrymme, vars avigsida besökaren bemöts av då hon stiger in. Vidare illusorisk är kulissen inte, utan kan lätt identifieras som rekvisita framom ett äkta utrymme. Dialogen som hörs från högtalare spridda runtom i kulissen skapar ett ljudlandskap i växelverkan med utrymmets former, och rytmen och dynamiken i dialogen är lättare att uppfatta än betydelsen av enstaka ord. Till slut får man märka att kulissen i Sinne de facto är en spegelbild av ett av de utrymmen som finns i Elverket.

Den ena i Elverkets utspelar sig på skärmar, utspridda i olika rum. I skärmarnas videon, filmade i sina respektive rum, syns bilder av en manlig och kvinnlig dansare, vars kontakt till varandra blir desto starkare ju längre in i galleriet besökaren följer paret. Klimaxen i händelseforloppet är ett ögonblick av desorientering. I Elverket finns också en mängd små dubbelexponerade fotografier, som spritts ut i det vida galleriutrymmet.

I behandlingen av temat rum får också galleriutrymmena synlighet. Att lyfta fram den traditionella, vita galleriinteriörarkitekturen, som fått sin form i relation till konsten, är intressant paradoxalt. Både Den ena i Elverket och Den andra i Sinne domineras visuellt av minimalistiska vita väggar. Den stora kulissen i Sinne, samt bl.a. fotografierna tagna i den, binder effektivt samman de två galleriutrymmena.

En typisk jubileumsutställning är en grupputställning, med ett utbud av de konstnärer som galleriet eller institutionen arbetat med genom åren. I Sinne och Elverket har kuratorerna Markus Åström och Juha-Heikki Tihinen valt att göra något helt annat: att blicka tillbaka genom att anlita endast en konstnär. Tanken är originell, och tjänar bra syftet att binda de två galleriutrymmena samman till den komplementerande helhet de är.

Ett kluvet hus är en ambitiös utställning, som kräver tänkande och tid av besökaren i andan av konceptkonst. I Ett kluvet hus fortsätter den för ljudkonst och platsspecifika verk kända konstnären att behandla liknande frågor framkommit redan i tidigare verk. Utställningen stärker medvetenheten om att icke-kommersiella galleriutställningar, med stabil finansiering, kan erbjuda nåt som på ett uppfriskande vis skiljer sig från det ordinära.

Fakta: Tio år av galleriverksamhet

Stiftelsen Pro Artibus, som ursprungligen grundades för att förvalta Svenska kulturfondens konstsamlingar, stöder numera aktivt finlandssvensk samtidkonst på flera sätt, och gallerierna är en viktig del av verksamheten. Galleriverksamheten ger stiftelsen en möjlighet att påverka konstfältet i Finland, genom att t.ex. erbjuda gratis utställningsutrymmen för intressanta nykomlingar och utländska konstnärer. Utöver dessa lånar stiftelsen bl.a. ut konstverk till diverse offentliga utrymmen med kopplingar till det svenska i Finland, utger publikationer, och ställer sina arbetsutrymmen i Vasa till konstnärers förfogande.

Galleriet Sinne, beläget på Stora Robertsgatan i Helsingfors, ställer oftare ut icke-kommersiell, mer krävande samtidskonst: utställningar som inte öppnar sig i första ögonblicket, utan i stället är tankeväckande. Galleriet inledde sin verksamhet med utställningar av unga finlandssvenska konstnärer, men har utvidgat sin verksamhet, på senare tid speciellt till att omfatta nordiska samarbetsprojekt.

Elverket i Ekenäs har å sin sida en skild utställningsprofil. Galleriet har en starkare koppling till det lokala och ställer även ut mera besökarvänliga alternativ för dem som inte är enormt insatta i konstvärlden, ett exempel från senare tid är BY-utställningen med barnboksillustrationer. Som namnet avslöjar befinner sig galleriet i ett gammalt elverk. Industribyggnaden i jugendstil är i det närmast perfekt som utställningsutrymme.

Sandra Lindblom

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.