Eberts eftertanke och spelens konstnärliga värde – En fallstudie

av Octavia Westerholm