Demokratins gång från stenåldern till EU

av Fredrik Österblom