Rapport från Göteborg: Bokmässans kvinnofokus välkommet, men mångfalden haltar

av Christin Sandberg