Den finländska högerradikalismen – ett splittrat fält

av Janne Wass

Högerextremism har funnits i Finland under hela 1900-talet, men sällan så nära makteliten som under 2010-talet. Ny Tid granskar vilka aktörer som är aktiva i landet och vilken verksamhet de bedriver.

Frågan ”hur utbredd är högerradikalismen i Finland?” är naturligtvis oerhört svår att ge något exakt svar på. Räknar vi med alla personer som i val röstat på en högerradikal kandidat, räknar vi i flera tiotusental, om inte hundratusental. Om vi däremot ser på hur många personer som aktivt och regelbundet deltar i någon högerradikal organisations verksamhet (vid sidan av Sannfinländarnas), ligger siffran enligt olika uppskattningar mellan 200 och 500. Den största högerradikala manifestation som under de senaste åren hållits i Finland var den så kallade 612-marschen på självständighetsdagen 2017, som samlade uppskattningsvis 2 800 personer.

Det som enligt forskaren Daniel Sallamaa är tydligt är att högerradikalismen i samband med den ökade mängden asylsökande i Finland 2015 fått ett uppsving. Som författarna till boken Äärioikeisto Suomessa visar, har det föregåtts av ett systematiskt arbete av en liten klick påverkare kring gruppen Suomen sisu för att infiltrera högerradikala personer i rikspolitiken och ta kontroll över debatten på nätet.

Vilket reellt säkerhetshot högerradikalismen i Finland utgör beror också på synvinkeln. Ur demokratins och rättsstatens perspektiv kan man konstateras att tilliten till samhällsinstitutionerna, rättsväsendet, medierna och vetenskapen naggats i kanterna i samma takt som den högerradikala diskursen tagit plats i offentligheten, tätt åtföljd av skräpnyhetssidor som MV-Lehti eller Nykysuomi. Som Aapo Roselius- konstaterar i artikeln på sidan 14 är det här helt i enlighet med fascismens natur.

Våldsbejakande högerradikala grupper utgör enligt de flesta forskare inte i sig i dag ett reellt hot mot Finlands statssäkerhet, men nog mot enskilda personer som till exempel inte hör till majoritetsbefolkningens etnicitet eller som kan räknas som politiska motståndare till högerextremisterna. Den i särklass mest våldsamma högerradikala gruppen i Finland under de senaste tio åren har varit Finska motståndsrörelsen (FMR), som förbjöds enligt domstolsbeslut 2018.

För enkelhetens skull kategoriserar vi för den här artikeln som ”högerradikala” sådana organisationer och nätverk som ger uttryck för antidemokratiska eller nationalsocialistiska ideologier, som företräder ultranationalism och/eller rasism eller vars verksamhet i första hand riktar sig negativt mot invandrare, personer med utländsk bakgrund eller olika typer av minoritetsgrupper i Finland. Kategoriseringar av och övriga uppgifter om de olika grupperingarna baserar sig bland annat på forskning av Daniel- Sallamaa (2018), uttalanden av forskaren Tommi -Kotonen (Aamulehti,- 21.9.2016), boken Ääri-oikeisto Suomessa- (Andersson,- –Brunila, Koivulaakso, 2012) och uppgifter från det antifascistiska nätverket Varis-verkosto.

Sannfinländarna

 • Grundat 1995
 • Medlemmar: 11 000
 • Ideologi: Nationalism, socialkonservatism, invandringsfientlighet

Det är förvisso kontroversiellt att omnämna Finlands enligt vissa opinionsmätningar populäraste riksdagsparti som högerradikalt, och enligt partiprogram och offentliga uttalanden är det snarare fråga om ett nationalistiskt och värdekonservativt parti. Sedan putschen 2017 då Jussi Halla-aho blev partiordförande har Sannfinländarna ändå utkristalliserats som ett parti som i första hand koncentrerar sig på invandring och nationalism. Ordförande Halla-aho och riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen är båda fällda för hets mot folkgrupp. Flera tidigare och nuvarande förtroendevalda från Sannfinländarna har eller har haft nära samröre med en eller flera övriga högerradikala, till och med uttalat nynazistiska grupper. Det är alltså inte alldeles långsökt att klassificera Sannfinländarna som ett högerradikalt parti.

Suomen sisu

 • Grundat 1998
 • Medlemmar: 2 000
 • Ideologi: Etnonationalism, socialkonservatism, anti-islamism

Fram till Sannfinländarnas ”jytky” 2011 var Suomen sisu den finländska radikalhögerns ideologiska och intellektuella nav. Fick först synlighet 2006 efter att föreningen publicerat Jyllands-Postens Muhammedkarikatyrer. Enligt boken Äärioikeisto Suo-messa planerade och genomförde organisationen en infiltration av högerradikala, invandringsfientliga kandidater i Sannfinländarna, som kulminerade i valet av Halla-aho till ordförande 2017. Suomen sisu lade även grunden till den högerradikala aktiviteten på internet – bland annat via diskussionsforumet Hommaforum. De sannfinländska riksdagsledamöterna Halla-aho, Juho Eerola-, James Hirvisaari och Olli- Immonen- har förflutet i Suomen sisu-, och den sistnämnda är organisationens ordförande sedan 2013.

Finska motståndsrörelsen

 • Grundad 2008, förbjuden 2018
 • Medlemmar: 0
 • Ideologi: Nationalsocialism, counter-jihad, antisemitism

Finska motståndsrörelsen var den finländska grenen av ny-
nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, och en av de få öppet våldsbejakande högerradikala rörelserna i Finland. FMR har kopplats till ett tiotal våldshandlingar sedan 2010, inklusive pepparsprayattacker mot Prideparaden 2010 och mot vänsterpolitikern Dan Koivulaakso 2012, knivhuggningen i samband med en diskussion kring boken Ääri-oikeisto Suomessa i Jyväskylä 2013 och den dödsvållande attacken vid Helsingfors järnvägsstation 2016. Medlemsantalet uppskattades som mest till 85 personer. FMR förbjöds i rätten 2018, men dess medlemmar har fortsatt sin aktivitet bland annat under paraplyalliansen Kansallismielisten liittouma (Nationalistisk allians) och Soldiers of Odin.

Finnish Defence League

 • Grundad 2013
 • Medlemmar: ?
 • Ideologi: Counter-jihad, invandringsfientlighet, ultranationalism

FDL är inspirerad av British Defence- League och uppger sig motarbeta en islamisering av Finland och Europa. FDL är främst verksamt på nätet och har runt 10 000 gillare på Facebook. Till skillnad från många andra högerradikala rörelser är FDL pro-israeliskt och utger sig för att försvara sexuella minoriteters rättigheter. Trots att FDL haft sparsamt med egen verksamhet, brukar deras aktiva och sympatisörer delta i olika högerradikala manifestationer och verksamheter.

Soldiers of Odin

 • Grundat 2015
 • Medlemmar: Kring 300
 • Ideologi: Invandringsfientlighet, anti-islamism, etnonationalism

Löst sammansatt nätverk med syfte att patrullera gatorna för att upprätthålla säkerheten, som nätverket uppger vara hotad på grund av det ökade antalet invandrare i Finland. Avsäger sig officiellt nationalsocialism och rasism, men har klara kopplingar till FMR, och flera av dess medlemmar har dömts för vålds- och drogrelaterade brott. Grundaren Mika Ranta var även medlem i FMR. Nätverkets aktivitet har avtagit sedan 2015, men våren 2019 uppskattade polisen att det förbjudna FMR i allt högre grad börjat verka under Soldiers of Odins banér.

Rajat kiinni

 • Grundad 2015
 • Medlemmar: ?
 • Ideologi: Invandringsfientlighet, nationalism, anti-islamism

Nätverket Rajat kiinni (Stäng gränserna) grundades 2015 i samband med det ökade antalet asylsökande till Finland av Pekka Kemppainen och Susanna Kaukinen. Gruppen har ordnat demonstrationer mot invandring, inte sällan med rasistiska förtecken, och framför allt Kaukinen har på sociala medier försvarat nationalsocialism och Lapporörelsen. Rajat kiinnis öppna Facebookgrupp har kring 10 000 medlemmar och upp till 200 personer har deltagit i dess manifestationer. Många sannfinländska politiker har deltagit i Rajat kiinnis demonstrationer och manifestationer som talare. En av frontfigurerma var till en början Marco de Wit, som sedermera grundade den egna organisationen Suomi ensin. Rajat kiinni har på sistone legat relativt lågt.

Suomi ensin/ Suomen kansa ensin

 • Grundade 2016/2017
 • Medlemmar: Kring 150
 • Ideologi: Nationalism, invandringsfientlighet, euroskepsis, anti-elitism

Organisationen Suomi ensin (Finland först) är en utbrytargrupp från Rajat kiinni grundad av Marco de Wit, Mario Argento och Panu- Huuhtanen, som motsätter sig invandring och kräver att Finland utträder ur EU. Verksamhetsmodellen är hämtad från brittiska Britain First, och inkluderar bland annat ljudliga motdemonstrationer och försvårande av polisens arbete. Suomen kansa ensin (Finlands folk först) är en utbrytargrupp ur utbrytargruppen, samlad kring de Wit. Organisationerna har nära samröre- med MV-Lehtis grundare Ilja Janitskin, vars presidentvalskampanj de stött, men har också ställt sig bakom Paavo Väyrynens olika grupperingar. Suomi ensin har också väckt uppmärksamhet och viss munterhet med sina långa, osammanhängande Youtubevideor i vilka behandlats allt från risken för sharialag i Finland till konspirationsteorier om Estonia och om hur USA iscensatt klimatförändringen. Har åtminstone ideologiska kopplingar till Ryssland och den proryska utbrytarrepubliken Donbass i Ukraina. I teorin inte våldsamma sammanslutningar, även om Marco de Wit gjort sig känd för sammandrabbningar med ordningsmakten. Bland annat sannfinländska presidentkandidaten Laura Huhtasaari har talat på Suomi ensins tillställningar.

Kansallismielisten liittouma

 • Grundad 2018
 • Medlemmar: ?
 • Ideologi: Nationalism, invandringsfientlighet, anti-islamism

Lös takorganisation grundad i samband med domsolsbeslutet om att förbjuda FMR. Kansallismielisten liittouma (Nationalistisk allians) uppskattas av Varis-verkosto vara styrd i första hand av tidigare aktiva i FMR och Suomen sisu, med uppbackning från bland annat Soldiers of Odin och FDL. Stod bakom det så kallade ”sommarlägret” 2019 där deltagare sköt prick på bland annat porträtt av Li Andersson, och de så kallade 188-Kukkavirta-aktionerna i Åbo 2018 och 2019, som exploaterar minnet av den islamistiskt motiverade knivhuggningen i staden 18.8.2017. En av galjonsfigurerma är den uppmärksammade ex-riksdagsassistenten och lokalpolitikern Terhi Kiemunki, som fått sparken ur Sannfinländarna för sina rasistiska uttalanden. Kansallismielisten liittouma sammanför medlemmarna för de fyra centrala högerradikala organisationerna i Finland.

612.fi

 • Grundad 2016
 • Medlemmar: ?
 • Ideologi: Nationalism

Föreningen 612.fi är officiellt arrangör för den så kallat patriotiska självständighetsmarschen som ordnats i Helsingfors under de senaste fem åren. Föreningen är ändå bara en fasad för att vittvätta paraden, som i själva verket initierades av Finska motståndsrörelsen. Marschen drog 2017 hela 2 800 personer, men deltagarantalet sjönk till 1 800 året därpå, efter att dess koppling till nynazistiska FMR blivit allmänt känd.

Itsenäinen Suomi

 • Grundat 2015
 • Medlemmar: ?
 • Ideologi: Invandringsfientlighet, euroskepsis, nationalism

Föreningen Itsenäinen Suomi (Ett självständigt Finland) är en sammanslutning som i första hand är aktiv genom att ordna olika evenemang och diskussioner och har en mindre konfrontatorisk image än många andra organisationer på listan. Trots det grundades också denna förening 2015 i syfte att ”stoppa flyktingvågen som hotar Finland”. Hur många aktiva föreningen har är okänt, men den har inte mer än drygt 500 Facebookföljare. N

Illustration: Otto Donner

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.