Tre frågor till Annina Laaksonen

av Janne Wass

Tillträdande verksamhetsledare för Suomen Nuorisoseurat, den finskspråkiga motsvarigheten till Finlands Svenska Ungdomsförbund, som är Finlands största organisation för kulturellt ungdomsarbete.

1. Varför behövs ungdomsförbunden?

Ungdomsförbunden är en så stor och utbredd verksamhetsform att den når så gott som alla unga i Finland, såväl i städerna som på landsbygden. Genom ungdomsförbunden ska alla barn, oberoende av var de bor, kunna få jämlik tillgång till kulturell fritidsverksamhet. Suomen Nuorisoseurat är dessutom en så gammal organisation att den har väletablerade och fungerande verksamhetsformer och traditioner.

2. UF-verksamheten drivs till stor del med frivilligarbete. Hur stor beredskap för sådant arbete finns i dag?

Frivilligarbetet har ju långa anor i Finland, och många av de centrala verksamhetsformerna som utförs på frivillig basis är så väletablerade att det finns en god beredskap för att sköta dem. Men det skulle vara viktigt att man också officiellt skulle uppmärksamma det att en stor del av kulturverksamheten i Finland inte skulle vara möjlig utan frivilligarbete.

3. Vilka åtgärder för att stärka ungas kulturutövande önskar du dig av regeringen?

Det här är ett stort och glesbebyggt land, och vi måste trygga alla ungas rätt till meningsfull, mångsidig och rolig kulturverksamhet, inte bara i städerna. Viktigt är också att allt inte måste vara ”uppbyggligt” eller leda till exempel till en examen, utan det är minst lika viktigt att unga kan delta till exempel i dans- och teaterverksamhet bara för att det är roligt. Jag vet av egen erfarenhet vilken enorm betydelse det kan ha för en ungdom att få utforska sig själv genom olika typer av uttrycksformer.

Och i slutändan handlar det ju om pengar, det vill säga att det skulle garanteras en stadig finansiering för deltagande ungdomskultur överallt i Finland, och att inte glesbygdens aktörer skulle lämnas åt sitt eget öde.

Foto: Janne Laaksonen

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.