Tre frågor till Mikaela Björklund

av Mio Lindman

Mikaela Björklund är ordförande för FDUV, intresseorganisation för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. Hon valdes av Förbundsarenan till Årets ordförande.

1. Vilka saker anser du är viktiga i rollen som ordförande för FDUV?

Det viktiga i den interna uppgiften är att lyssna in och sammanjämka styrelsen, stöda verksamhetsledaren och bidra till att ekonomin hålls på en hållbar bog. Den externa rollen är omfattande och ett gemensamt uppdrag. Där är intressebevakningen av avgörande betydelse, då vårdreformen är under planering, en ny funktionshinderservicelag är på gång och förändringar planeras i STEA-bidragen till organisationer. Alla dessa kan påverka möjligheterna till ett gott liv för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning (if) i Finland.

2. Vilka frågor och angelägenheter vill FDUV föra fram inför att vårdreformen träder i kraft?

Fungerande servicekedjor på svenska är avgörande för våra målgrupper. Reformprocessen måste garantera att de tjänster personer med if nu får också erbjuds i framtiden, alltså att boende- och dagverksamhet, stöd till familjen och att direkt stöd till personen erbjuds inom alla tvåspråkiga välfärdsområden på svenska. Här blir samarbetsavtalen mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena och ett resurscenter som erbjuder sakkunskap på svenska viktiga.
Det finns också behov av att bredda kunskapen om hur man bemöter människor med if och deras familjer inom vården, då de omfattande social- och hälsovårdscentralerna verkställs. Våra medlemmar önskar stöd i närsamhället och tjänsterna ska inte variera beroende på var du bor. FDUV har för sin del försökt dra sitt strå till stacken genom att granska vården för svenskspråkiga personer med if och mental ohälsa och kan presentera färska åtgärdsförslag.

3. Vilka nya projekt har ni på gång just nu inom FDUV?

Steget vidare stödjer unga och vuxna med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning att få lönearbete som motsvarar hens egna mål. Vi kan till exempel hjälpa personer att hitta passande service, exempelvis en arbetslivstränare eller arbets- och näringsbyråns tjänster. Vi erbjuder också kurser i arbetsfrågor för att stärka individens förutsättningar att sätta upp egna mål. Vi kan överlag bli bättre i Finland på att göra fler personer med if delaktiga i sin egen serviceplanering och på arbetsmarknaden.

För FDUV har familjearbetet en central roll i verksamheten. Vi erbjuder kamratstöd, familjekurser som riktar sig till hela familjen, information om service och tjänster samt ger rådgivning kring olika frågor.

 

Foto: Närpes stad/Jessika Lindgren

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.