Tre frågor till Emilia Kangaskolkka

av Artur Djupsjöbacka

Emilia Kangaskolkka, nyvald ordförande för Unga socialdemokrater (Demarinuoret).

 

1. Hur ser framtiden för unga ut med tanke på regeringens planerade reform av bostadsbidraget och andra stöd?

Regeringsprogrammet skapar nog osäkerhet om framtiden för unga. Vi borde snarare stödja unga genom att minska stress och genom att värna om deras psykiska hälsa. Nu ökar regeringen osäkerheten genom att skära ned på socialförsäkringen, vilket på ett betydande sätt påverkar studerandes försörjning. Att försvaga de anställdas rättigheter skapar inte heller framtidstro för unga som är på väg ut i arbetslivet.

2. Tycker du att det nya regeringsprogrammet tillräckligt väl tar ungas behov i beaktande?

Vi borde satsa på utbildning och stödja barn och unga så att de kan utvecklas till välmående vuxna. Unga människor bryr sig också mycket om jordens framtid. Så svaret är nej. Jag tycker inte att regeringsprogrammet tar barns och ungas behov i beaktande.

 

3. Vilka konkreta åtgärder anser du att borde tas för att få ungas röster att höras?

Det finns många sätt att ta hänsyn till ungas åsikter. Det är helt enkelt upp till andra att lyssna på dem.

Jag anser att vi borde sänka rösträttsåldern till 16 år. Vi måste också se till att de ungdomsråd som verkar i kommunerna har möjlighet att påverka. 

 

Foto: Joona-Pekka Hirvinen

Lämna en kommentar