Släkthistoriens mörker tynger 

av Topi Lappalainen

Mikael Forss har debuterat som skönlitterär författare med romanen Bortom mörkret. Debutromanen är en släktkrönika i romanform och Forss har lagt till en efterskrift där han förklarar hur hans släkthistoriska skrivande om den egna släkten övergick till skönlitteratur. Det var lättare att fiktionalisera skeendet och dessutom lägga till fiktiva gestalter för att liva upp det hela.

Forss skriver inkännande om både Österbotten och Helsingfors, men romanen har också andra skådeplatser som Viborg under krigstiden och Nordamerika. Skildringen av utvandrarnas liv i USA hör till romanens höjdpunkter. Spänningen uppstår i berättelsen mot bakgrund av historiens dramatiska vändpunkter såsom hungeråren 1867-68, Lapporörelsens uppgång och fall på 1930-talet och fortsättningskriget.

Övernaturliga inslag fungerar som någon sorts extra krydda i textbygget. Till stora delar är skildringen realistisk för att emellanåt övergå i en andevärld. En bärande tanke är att släktled ersätts av nya och förfäderna lever på sitt sätt vidare i kommande generationer.

Romanens huvudperson Göranson är depressiv av sig och mörkret som tynger honom är snarast nedärvt, han plågas av mardrömmar som härstammar från tidigare generationers tragedier. Han är ute efter någon sorts försoning, både för sig själv och för sin släkt.

 

Författaren har rötter i Jakobstadstrakten och han har flyttat till Jakobstad efter pensioneringen. En del av replikerna i romanen är på österbottnisk dialekt och författaren har sammanställt en ordlista i slutet där replikerna på dialekt återges på högsvenska.

På ett fint sätt skildrar Forss språkgränsen mellan de finsk- och svenskspråkiga i Österbotten, inte minst när det gäller Lapporörelsens och 30-talsdepressionens tid men också redan tidigare. Göransons farfar Gustav klarar sig länge som handelsman inte minst för att han ser möjligheter öppna sig tack vare språkkunskaper som han införskaffar. Det gäller både handeln han idkar i finskbygderna och engelskakunskaperna när han tillbringar tre perioder i USA. Efter den första hustruns död gifter han sig med en finskspråkig yngre kvinna.

En viktig del av romanens tematik handlar om hur äktenskap bildas. I 1900-talets början är det inte helt enkelt för kärleksrelationer att utmynna i äktenskap. För att föräldrarna ska vara välvilligt inställda måste äktenskapet betjäna släktens ekonomiska intressen. Sedan kommer det en brytningstid där det blir lättare att gifta sig med den man älskar, men det uppstår stor missunnsamhet inom släkten om det anses att partiet inte är gott nog.

 

Mikael Forss har skrivit en förhållandevis stabil roman med både starkare och svagare partier. Platserna skildras med säker hand och individuella öden är underställda släkthistorien som är det dominanta narrativet. Intressanta episoder från Finlands historia får belysning och klass- samt språkskillnaderna beskrivs på ett intrikat sätt.

 

Mikael Forss:
Bortom mörkret.
Scriptum 2023.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.