Många sannfinländska riksdagsledamöter har koppling till extremhögern

av Jeanette Björkqvist

En dryg tredjedel av de sannfinländska riksdagsledamöterna har skrivit konspiratoriska inlägg eller umgåtts med ytterhögern, visar en granskning som gjorts av journalisten Jeanette Björkqvist.

Av de sannfinländska riksdagsledamöterna har minst tio varit aktiva i eller umgåtts i sammanhang med kopplingar till radikal- eller extremhögern, visar en omfattande genomgång.

Sammanlagt lite mer än en tredjedel av de sannfinländska riksdagsledamöterna har endera spridit olika slag av material från ytterhögern, deltagit i tillställningar med radikal- eller extremhögern och/eller har själva rötter i dylika organisationer. Det visar en genomgång av den sannfinländska riksdagsgruppen.

Under sensommaren har tre ministrar – tidigare näringsminister Vilhelm Junnila, hans efterträdare Wille Rydman och finansminister Riikka Purra – synts i rubrikerna på grund av rasistiska utspel. Men det har redan länge hetat att partiet ”flörtar med ytterhögern”. 

Enligt den Helsingforsbaserade forskaren Oula Silvennoinen bekräftar kartläggningen att den uppfattningen stämmer. Han menar också att Sannfinländarna har en utbredd, djupgående och systematisk ideologisk tillhörighet som på sikt kan hota den liberala demokratin.


Så här gjordes kartläggningen

  • I granskningen ingår inlägg, material och bilder från de senaste tio åren.
  • Ledamöter som upprepade gånger tagit ställning bland annat till den inom ytterhögern odlade konspirationsteorin om befolkningsutbyte är med på listan, liksom de ledamöter som skrivit rasistiska inlägg och/eller varit aktiva i eller deltagit i tillställningar med organisationer som kan kopplas till olika schatteringar av ytterhögern.
  • Av partiets 46 ledamöter har vi hittat material på 16 personer. Bland de övriga finns det personer som inte uttryckt några specifika ställningstaganden kring invandring, och sådana som kan kategoriseras som ”allmänt kritiska till invandring”.
  • Vår kategorisering ”rasistiska inlägg” omfattar återkommande eller uppenbart osakliga, samt nedlåtande utspel mot migranter och migration.
  • Underlaget för granskningen har byggts med hjälp av forskare, polis och aktivister som länge granskat högerextrema personer via egen research av olika sociala medier, bloggar och motsvarande material, samt via tiotals artiklar i andra etablerade medier.

Täta personliga relationer

Silvennoinen har tillsammans med forskaren Tommi Kotonen från Jyväskylä universitet fått kommentera kartläggningen.

– Grunden ligger i en föreställning om att den finländska kulturen och identiteten är hotad, i att bland annat invandring är farlig och hotfull. I kartläggningen finns mycket sådant material, säger Silvennoinen.

Det som sticker ut tydligast är de nu invalda politikernas samröre med den år 1998 grundade Suomen Sisu. Föreningen har under årens lopp deltagit i evenemang som anses vara främlingsfientliga, de har haft samröre med nynazister och de har förhållit sig ytterst kritiska till både svenskan i Finland och invandring. Av de sittande ledamöterna har sex bakgrund i Suomen Sisu. Juha Mäenpää  är fortfarande ordförande för en lokalavdelning. Mauri Peltokangas valdes 2015 till ordförande för Suomen Sisus lokalavdelning i Mellersta Österbotten. Till FNB uppgav ändå Peltokangas den 2.9.2023 att han tidigare i år avgått som ordförande för lokalorganisationen. Han anges fortfarande som lokalavdelningens ordförande på Suomen Sisus webbsida, samt i Patent- och registerstyrelsens register.

För ett decennium sedan kategoriserade Skyddspolisen Suomen Sisu som en organisation som sprider ytterhögermaterial. Sisu hade på den tiden, bekräftar Kotonen, högt i tak: både nynazister, radikala aktörer och mer moderata personer rymdes med.

Kopplingarna till den våldsamma extremhögern är tydliga, eftersom Sannfinländarna är det enda trovärdiga alternativet för de här kretsarna.

– Under årens lopp har man förstått att fasaden måste putsas för att tillskansa sig makt. Retoriken och materialet har av den orsaken kanske lugnat sig jämfört med Sisus inledande år. Makt har man nu fått via Sannfinländarna. Men det råder inget tvivel om att ideologin fortfarande är densamma, säger han.

De mest radikala personerna sökte sig småningom till Nordiska motståndsrörelsen. Då den förbjöds har de hittat sitt sammanhang i bland andra öppet fascistiska Sinimusta liike (Blåsvart rörelse) och rasistiska Kansallismielinen liittouma (Fosterländsk samling, se fakta).

– Men det här fältet är litet i Finland. De personliga relationerna över gränserna kvarstår och många rör sig mellan olika organisationer, säger Kotonen.

Olika slag av radikalt högermaterial

Oula Silvennoinen delar den här uppfattningen. Nu sittande ledamöter har under flera års tid umgåtts, samarbetat och synts i samma sammanhang som ytterhögern, såsom den av extremhögerkretsar startade 612-marschen på självständighetsdagen, uppvaktningen vid Eugen Schaumans grav och 188-Kukkavirta (188-Blomsterström) i Åbo, som ordnats till åminnelse av terrordådet 2017. 

Utöver Junnila har Mauri Peltokangas talat vid 188-tillställningen. Också deras riksdagskollega Kike­ Elomaa har närvarat vid tillställningen.

Av de andra som varit med i olika sammanhang sitter en del nu i riksdagen, andra är aktiva inom kommunalpolitiken. I den här kartläggningen ingår ett omfattande bakgrundsmaterial som verifierar kopplingarna. Inte alla, men många har mer än ”flörtat med extremhögern”.

– Sannfinländarna är ett ytterhögerparti och Suomen Sisu är inte så neutralt som man vill påskina, säger Silvennoinen.

Enligt honom syns det bland annat i att de säger en sak då utomstående och en annan då stödkåren lyssnar.

– Klassisk dubbelkommunikation. Det finns enligt mig ingenting oklart i vad varken Suomen Sisu eller de här politikerna står för. Vi ska vara oroade över att så många med rötter och samröre i de här kretsarna nu sitter i riksdagen. De kommer inte att ändra sin ideologi.

Hotbilderna som målas upp har under åren varierat, men invandring, och invandrare, har under flera år stått i centrum.

Det syns också i materialet.

Femton av ledamöterna har spridit den inom extremhögern etablerade teorin om befolkningsutbyte (en konspirationsteori om att befolkningen i västländerna systematiskt byts ut, red.anm.). Med bred pensel har man målat upp stereotypiska föreställningar om hurdana särskilt muslimer och/eller islam som religion är och/eller hemfallit till osakliga utspel där man svänger sig med nedlåtande termer av varierande slag.

– Men om deras visioner förverkligades så att Finland töms på alla invandrare så skulle de hitta nya grupper att angripa, säger Silvennoinen.

”Hot mot liberal demokrati”

Angreppen mot dem som kritiserar eller ifrågasätter politikerna är vanligtvis omfattande och hårda. Varken journalister, forskare, poliser eller andra som målas upp som ”eliten” (ofta i mer nedvärderande termer) besparas då drevet går.

– I deras värld är man en fiende om man inte delar deras världsbild. Den är inte hämtad från etablerade medier och forskning, utan från väldigt dystra och isolerade källor på nätet. De lever i en egen bubbla och målet är att tysta alla oliktänkande. Jag anser att de utgör ett hot mot den liberala demokratin som vi känner den, säger Oula Silvennoinen.

Att skapa fiendebilder är sannfinländarnas sätt att göra politik och dem hittar man lite här och där.

I politiken är det de gröna och vänstern, i Finland invandrarna och det man kallar maktmedier, utrikes är det EU och islam. Som en del av metoden lanserar man nyord, en del av dem med stor framgång. Ett av de äldre och mer framgångsrika är termen ”invandringskritisk”, lanserat av Jussi Halla-aho och snabbt anammat av finska medier.

2018 granskade Anna Takala i sitt prograduarbete vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet hur Helsingin Sanomat bidragit till att etablera och legitimera ordet som en neutral term i den politiska retoriken:

Istället för att ”invandringskritisk” skulle det vara hederligare […] att tala om exempelvis invandringsfientlig […] eller i vissa fall direkt om islam- eller utlänningsfientlig”, skrev hon bland annat i sin kritik om hur medierna inte ifrågasatt ordet.

Silvennoinen håller med.

– Sannfinländarna har tillåtits definiera begrepp och sättet hur man diskuterar. Samtidigt fortsätter de klä sig i offerkofta för att de inte får tala om den här tematiken, trots att de talat oproportionerligt mycket om den i flera år.

”Strävar efter social dominans”

Tre av de nu invalda rikspolitikerna har fällande domar för hets mot folkgrupp i sitt bagage. Två andra har åtalats, men inte dömts. Enligt Silvennoinen framträder helhetsbilden då man tittar på den mosaik som alla enskilda bitar bildar.

– Det här är ett ytterhögerparti som agerar inom det parlamentariska systemet men som i sin tematik är antiliberalt och auktoritärt. På deras agenda hittas samma teman som hos de europeiska motsvarigheterna. Kopplingarna till den våldsamma extremhögern är tydliga, eftersom Sannfinländarna är det enda trovärdiga alternativet för de här kretsarna.

Sannfinländarna och extremgruppena har, menar han, valt olika metoder för att förändra samhället, men målet är samma.

– De vill ha en social dominans där alla underkastar sig den världsbild de har. Deras samhälle är hierarkiskt: den vita rasen och kulturen är överlägsen andra. Deras agenda är antiliberal och alla som motsätter sig det här ska sättas på plats.

Det är även, säger han, deras uppfattning om demokratin.

– I deras majoritära demokrati dikterar majoriteten sin vilja och alla andra underkastar sig den. De anser att deras valresultat representerar majoriteten och den här inställningen förklarar också de hårda angreppen mot alla som kritiserar regeringen.

Regeringsplats ger verklig makt

Sannfinländarna har, säger Tommi Kotonen, förändrats ordentligt sedan 2017 då Jussi Halla-aho, och numera Riikka Purra, tog över efter Timo Soini.

– De har numera plats för en uteslutande nationalism och ett tankesätt som motsätter sig tolerans och jämställdhet.

Silvennoinen följer med oro turerna i regeringen. Under sommaren har mediedrevet mot olika ministrar dragit fram, och på de sociala medierna kokar ilskan över det partiets anhängare betraktar som obefogad kritik. I skottgluggen finns inte bara journalister som granskar politikerna utan också aktörer som traditionellt varit respekterade i de här leden, såsom enskilda poliser som anses vara för toleranta.

Petteri Orpo sysslar nu med ett samhälleligt experiment av rang där vi får bevittna vad som händer när man tar in ett parti från ytterhögern i maktens korridorer. De kommer inte att ändra sitt sätt att agera. Det baserar sig på att attackera och ställa sig i offerposition. Det som vi sett hittills har inte sett bra ut, inte alls, men Sannfinländarna har nu de övriga partiernas godkännande för att bedriva sin politik. N

Källmaterialet i den här artikeln består av hundratals bilder och screenshots från sociala mediekanaler, tiotals nyhetsartiklar från bland annat Uusi Suomi, Iltalehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Yle, samt forskningsrapporter, bloggar och andra offentliga källor (såsom publikationerna Sarastus, Partisaani, Youtube med flera).

 


Ytterhögeraktörer i Finland

Sannfinländarna

Radikal höger. Parlamentariskt parti, men samtidigt ett slags paraply-organisation som extremhögern använder för att få politiskt inflytande.

Nordiska motståndsrörelsen

Nynazistisk organisation som är förbjuden sedan september 2020. Medlemmarna har fortsatt sin aktivitet i andra rörelser, såsom Kansallismielinen liittouma (Fosterländsk samling) och Herää Suomi (Finland – vakna!) där man skalat av sig de uppenbara symbolerna som väckte anstöt inom NMR. Nätpublikationen Partisaani är numera ett språkrör för dem.

Suomen Sisu

Generiskt fascistisk, radikalhöger. Samarbetar med Sannfinländarna och flera av de nu sittande förtroende-valda politikerna har rötter i eller är aktivt delaktiga i Suomen Sisu. Skyddspolisen har beskrivit Suomen Sisu som ytterhöger, medan de själva säger sig vara politiskt obundna.

Akseligrupperna: Sisus ungdoms-verksamhet, aktiviteter över gränserna med mer extrema grupperingar.

Soldiers of Odin

Nynazistisk, extremhöger. Aktiverade sig i form av gatupatruller under asyl-hösten 2015. Har efter detta tynat bort och de som var aktiva inom Soldiers of Odin verkar istället ha sökt sig till andra högerextrema grupperingar.

Kansallismielisten Liittouma

Radikal, extremhöger. Har nära kopplingar med tidigare medlemmar i exempelvis Nordiska motståndsrörelsen, Soldiers of Odin och Sannfinländarna. Aktuella i offentligheten bland annat efter att de ordnat ett skjutläger där man sades använda socialdemokratiska politikers ansikten som måltavlor. I tillställningen deltog bland annat lokala sannfinländska politiker och tidigare aktiva i den våldsbejakande Nordiska motståndsrörelsen. Har en pågående insamling kallad ”Operation Örnnästet”, som är tänkt att bli en samlingslokal för aktiva. Namnet torde härstamma från Kehlsteinhaus som byggdes till Adolf Hitler inför hans 50-årsdag och blev ett slags högkvarter för nazisttopparna. 

Sinimusta liike

Öppet rasistiskt och fascistiskt. Tillkännager att man står på det vita, finskspråkiga och -sinnade Finlands sida mot ”den rotlösa masskulturen”. Registrerade sig som parti, men vissa punkter i det politiska programmet stod i strid med grundlagen och internationell rätt. Bland de centrala figurerna i rörelsen finns en rad tidigare sannfinländska medlemmar, såsom Tuukka Kuru, Olavi Saarelainen, Toni Jalonen och Terhi Kiemunki (även framträdande i Kansallismielisten liittouma).

Källor: State of Hate: Far-right extremism in Europe 2021 (Oula Silvennoinen), intervju med Tommi Kotonen, forskare vid Jyväskylä universitet, samt de olika organisationernas hemsidor, HBL:s arkiv m.fl.


 

Skärmdump från Suomen Sisus Youtube-kanal, där man kan se Teemu Keskisarjas festtal vid Eugen Schaumans grav i Borgå som han höll sommaren 2023.

 

Listan

Jeanette Björkqvist listar 17 sannfinländska rikspolitiker som haft samröre med radikalhögern eller som givit dess retorik spridning.

Miko Bergbom, 27, Birkaland

Ordförande för Perussuomalainen Nuoriso 2020–22, riksdagsledamot Sebastian Tykkynens kampanjchef i EU-valet 2019.

Har figurerat med bland annat Toni Jalonen och Olavi Saarelainen. På åtminstone en av kvällssittningarna har Ville Tavios fru Erika Veltheim, aktiv i Sannfinländarna, varit med. En av bilderna censurerades av Facebook då den ansågs innehålla radikala element.

Jalonen och Saarelainen var med i Sannfinländarnas ungdomsförbund som sedermera avknoppades från moderpartiet på grund av alltför radikala åsikter. Jalonen har exempelvis sagt sig vara etnonationalist och fascist. Flera av de unga politikerna gick efter det här in i Sinimusta liike, som beskriver sig som nyfascistisk.

Juho Eerola, 48, Sydöstra Finland

Ordförande för lagutskottet. Förra perioden ordförande för förvaltningsutskottet innan han valdes till vice talman för riksdagen.

Har varit aktiv inom Suomen Sisu som han lämnade för elva år sedan. Hörde tillsammans med Jussi Halla-aho, Olli Immonen och flera andra år 2011 till undertecknarna av det starkt ”invandringskritiska” manifestet Nuiva manifesti (Det njugga manifestet). Har tidigare jobbat med flyktingar och var uttalat kritisk till vissa utpekade grupper.

Eerola har inte haft en tongivande roll i invandringsfrågor under de senaste åren. Nu är han aktuell efter Helsingin Sanomats artikel om Wille Rydmans språkbruk i en privat Whatsapp-konversation. I materialet ingick en text som Eerola, då han var ordförande för förvaltningsutskottet, för hand skrivit ner i samband med ett utskottsmöte 2015.

Jussi Halla-aho, 52, Helsingfors

Riksdagens talman, tidigare ordförande för Sannfinländarna.

Med i rikspolitiken sedan 2011. I samma gäng ingick flera andra så kallade invandringskritiker varav Juho Eerola (invald) och Olli Immonen (nu riksdagsgruppens generalsekreterare) ännu är aktiva i rikspolitiken. Innan dess profilerad med sin blogg Scripta som utgjorde grunden till Hommaforum. Samtliga har varit med i Suomen Sisu under den tid då organisationen ansågs vara starkt ytterhögerorienterad. Dömd för hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid, vilket 2012 ledde till att han tvingades avgå som förvaltningsutskottets ordförande.

Tog 2017 över Sannfinländarna efter Timo Soini och partiet avfärdades då som ett värdemässigt omöjligt alternativ för regeringen Sipilä. Känd för att balansera på lagens gräns i sina inlägg och för att slänga ut brandfacklor som leder till att hans följare inleder riktad hetsjakt på de av honom namngivna personerna.

Eerola, Immonen och Halla-aho har alla varit med i Suomen Sisu under den tid då organisationen ansågs vara starkt ytterhögerorienterad. 

Laura Huhtasaari, 44, Birkaland

Europaparlamentariker, öppen EU-motståndare.
Stöddes av den högerextrema gruppen Soldiers of Odin i presidentkampanjen 2018.

Har under åren gillat och delat länkar med konspiratoriska budskap på plattformen Twitter, och har bland annat hävdat att pedofiler styr världen, samt exempelvis spridit en video där liberalism beskrivs som en mentalsjukdom. Huhtasaari har också vidarebefordrat ett blogginlägg där en skribent tackar folk som ”tagit risker” och förstört flyktinganläggningar i Finland.

Har synts på bild 2020 med Junes Lokka, en kommunpolitiker som bland annat dömts för hets mot folkgrupp. 2016 skrev Huhtasaari på Twitter att sanktionerna mot Ryssland borde upphävas och 2015 höll hon ett inledande inlägg på en tillställning där deltagarna var på väg vidare till 612-marschen som innehöll med nationalistiska och högerextrema element. Hon kallade 2017 marschen för en ”fin tillställning”.

Olli Immonen, 37, Uleåborgs valkrets

Generalsekreterare för Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

Har sedan sin entré i rikspolitiken 2011 väckt uppmärksamhet för främlingsfientliga och hotfulla utspel ett otal gånger. Har i samband med årsdagen för massmorden på Utøya publicerat inlägg som väckt anstöt. På CV:n finns också att han år 2015 poserade vid Schaumans grav tillsammans med medlemmar från numera förbjuda Nordiska motståndsrörelsen som han haft dokumenterat täta kontakter med. Är även  tillsammans med Jussi Halla-aho djupt förankrad i Suomen Sisus tidiga upplaga. Ställde upp i vårens riksdagsval, men blev inte invald. Utsågs i juni till generalsekreterare för partiets riksdagsgrupp.

Vilhelm Junnila, 41, Egentliga Finland

Avgick i slutet av juni från posten som näringsminister efter intensiv rapportering om kopplingar till högerextrema grupperingar. Höll bland annat festtalet vid den av ytterhögern arrangerade minnesstunden ”188 – Blomsterström” i Åbo 2019. Använde i valkampanjer och sociala medier olika uttryck och symboler som kan kopplas till nazismen, såsom namn på nazisternas byggprojekt i adressfältet på sin webbsida. Har också skrivit om befolkningsutbyte (en konspirationsteori som tillskrivs ytterhögerkretsar).

Teemu Keskisarja, 52, Nyland

Bland annat medlem i lag- och stora utskottet.

Har i flera sammanhang talat om befolkningsutbyte och senare om ”befolkningsförändring”. Har motsatt sig att man hämtar stora grupper av människor från Centralasien, Mellanöstern och Afrika till Finland eftersom en sådan ”befolkningsförflyttning” förstör Finland och finskheten. Hamnade i rubrikerna 2020 då han använt n-ordet under en föreläsning. Har av historikerkolleger ansetts förvränga det finländska slaveriets historia. Numera kolumnist för publikationen Sarastus, vars chefredaktör är den mycket omtvistade författaren Timo Hännikäinen.

Har hållit tal vid den tillställning som Suomen Sisu (se fakta) ordnat vid Eugen Schaumans grav där också medlemmar från den numera förbjudna Nordiska motståndsrörelsen tidigare deltagit. (Keskisarja väckte i september anstöt då han använde n-ordet i ett tal i riksdagen, red.anm.).

Leena Meri, 55, Helsingfors

Justitieminister.

Anklagade i februari 2023 Centern för att partiets migrationspolitik lät som ”ett befolkningsutbyte”. 2016 berättade James Nikander, känd som artisten Musta Barbaari, om hur hans mamma och syster behandlats osakligt av polisen. Meri skrev i en Facebookkommentar att han kunde återvända till sitt hemland ifall det i Finland är ”så dåligt att vara”. Avfärdade händelsen som ett skämt. Hösten 2022 var hon redo att skärpa straffskalan för så gott som alla brott, utom hatbrott.

Från justitieministeriets webbplats raderades tidigare under sommaren en antirasistisk kampanj som lanserats under Marin-regeringen. (kampanjen återupprättades sedermera, red.anm.). 

2020 ordnades Fixit-demonstrationen i Helsingfors. Tillställningens arrangörer har krävt att Finland avskaffar euron och går ut ur EU. Enligt uppgifter deltog också medlemmar från Soldiers of Odin samt den numera förbjudna Nordiska motståndsrörelsen. Vid riksdagshuset närvarade bland annat sannfinländarnas Mauri Peltokangas och Juha Mäenpää, varav den tidigare – liksom partiets Laura Huhtasaari – också höll tal.

Juha Mäenpää, 51, Vasa valkrets

Bland annat medlem i försvarsutskottet.

Distriktsledare för Suomen Sisu i Sydösterbotten. Har väckt rubriker för sina utspel. Efter en anlagd brand vid en planerad flyktingförläggning i Niinisalo 2015 gick han (då riksdagssuppleant) ut på Facebook och tackade Gud för branden. Bad senare i bland annat Iltalehti om ursäkt: ”Jag valde mina ord fel, utan att berätta om mina böners innehåll och det möjliggjorde feltolkningar. Jag har bett för att folket ska vakna innan vi hamnar i inbördeskrig.” Väckte uppmärksamhet då han närvarade vid en musikfestival i Ilmajoki iklädd blåsvart klädsel som kopplats till högerextrema Fosterländska folkrörelsen (IKL) – grundad efter den fascistiska Lapporörelsen som var verksam på 1930-talet. Berömde Lapporörelsen för att ha varit ”män på rätt plats”.

Höll 2019 ett inlägg i riksdagen där han liknade asylsökande vid invasiva arter. Statsåklagaren ville att riksdagen häver åtalsskyddet som omfattar riksdagsledamöter, så att Mäenpää kunde åtalas för hets mot folkgrupp, men majoriteten av riksdagen röstade mot detta.

Jani Mäkelä, 46, Sydöstra Finland

Är bland annat ordförande för partiets riksdagsgrupp.

Har i flera omgångar talat om den i ytterhögerkretsar etablerade teorin om befolkningsutbyte. Skrev exempelvis 2020 att den inte är någon konspirationsteori utan sanning, samt haft ett meningsutbyte där han inte ”vågar kalla parasiter för parasiter eftersom det leder till en dom för oliktänkare”. Meningsutbytet avslutades med att han sade sig förakta rättsstaten. Försvarar termen ”skadlig invandring”, men anses inte vara ideologiskt förankrad i ytterhögern.

Mauri Peltokangas, 57, Vasa valkrets

Ordförande för förvaltningsutskottet.

Distriktsordförande för Suomen Sisu i Mellersta Österbotten, åtminstone mellan 2015 och 2023 (Han är fortfarande listad som ordförande på Suomen Sisus webbsida, samt i Patent- och registerstyrelsens uppgifter, men uppgav i september för FNB att han avgått från ordförandeposten tidigare i år). Höll festtalet vid den av ytterhögern arrangerade ”188 – Blomsterström” i Åbo året innan Vilhelm Junnila. Har festtalat vid självständighetsdagens fackeltåg ”612” och flera gånger synts i motsvarande sammanhang. Aktuell också sedan det läckt ut gamla videoinlägg från ryska Vkontakte där han bland annat talar om asylsökande som ”en flock kräk som parasiterar” på Finlands skattepengar. Förklarade själv att videon är gammal och att ”kräk” syftar på personer som våldtar minderåriga. 

Har åtalats för hets mot folkgrupp sedan han i ett sammanhang skrivit att asylsökande som fått negativt beslut ”och andra välfärdssurfare ska dra åt helvete från det här landet” och i ett annat glatt sig åt ett butiksbesök där han slipper dialekter från Mogadishu, där inga getherdar väsnas och det inte syns en enda kamel eller flygande matta på p-platsen. Friades på alla åtalspunkter.

Peltokangas har åtalats för hets mot folkgrupp sedan han i ett sammanhang skrivit att asylsökande som fått negativt beslut ”och andra välfärdssurfare ska dra åt helvete från det här landet”. 

Riikka Purra, 46, Nyland

Finansminister, biträdande statsminister.

Hittade sitt starka politiska engagemang via Jussi Halla-ahos Scripta-blogg och har varit aktiv i Suomen Sisu. Har under hösten varit under lupp sedan det avslöjats att hon under signaturen ”riikka” skrivit grovt diskriminerande och även en del direkt aggressiva inlägg på Scripta innan hon blev rikspolitiker. Innan hon blev rikspolitiker hade hon också profilerat sig som synnerligen restriktivt inställd till invandring och har i sin blogg under årens lopp skrivit otaliga texter om det som partiet kallar ”skadlig invandring”, om hur importen av kvinnofientliga religioner leder till kvinnofientliga gärningar, om hur kvinnoförtryck, gruppvåldtäkter och etniskt våld vandrar över gränserna, om hur folk från primitiva religioner och svaga kulturer är oförmögna att förändras, med mera.

Hennes assistent Mikael Lith har ingått i det som tidigare sannfinländska politikern Simon Elo kategoriserat som Suomen Sisus hårda kärna. Lith har arbetat med både tidigare EU-parlamentarikerna Jussi Halla-aho och Laura Huhtasaari i Bryssel.

Mari Rantanen, 47, Helsingfors

Inrikesminister.

År 2016 deltog Rantanen i en tråd på Facebook där man diskuterade flyktingar på Medelhavet. I samband med det gillade hon en kommentar om hur man borde låta flyktingarna drunkna. I ett blogginlägg har hon också skrivit att finländarna ”inte ska vara så blåögda att vi snart inte längre är blåögda.” År 2015 kritiserade hon Sipilä-regeringens invandringspolitik på Hommaforum och skrev bland annat att ”oj vad det skulle vara trevligt om jag var diktator” samt att hon inte räds någonting annat än att ”Sipiläs skäggungar” skulle dyka upp på hennes bakgård. Skäggungar på finska är ”partalapsi” och är en nedsättande term för ”flykting”.

Wille Rydman, 37, Helsingfors

Näringslivsminister.

Under sin tidigare karriär inom Samlingspartiet känd som kritisk till invandring, i en omdebatterad valreklam från 2011 använde han exempelvis devisen ”Nackgrepp på invandringen”. Har aktivt fört fram teorin om ett pågående befolkningsutbyte, bland annat i sin blogg.

Har senast befunnit sig i hetluften sedan Helsingin Sanomat kommit över privata Whatsapp-konversationer där han kallade personer från Mellanöstern för ”ökenapor”, sade sig vara nazist och menade att att liljekonvaljer ”sprider och förökar sig som somalier”. Har haft ett långvarigt och nära samarbete med Suomen Sisus nuvarande ordförande Kristian Viding som enligt egen utsago i tiden hittade vägen till Sisu via Jussi Halla-ahos Scripta-blogg.

Jenna Simula, 33, Uleåborgs valkrets

Vice ordförande för riksdagsgruppen, tidigare Olli Immonens riksdagsassistent.

Sekreterare i Suomen Sisu 2015-2020 och var innan dess engagerad i förtroendeuppdrag i radikala Sannfinländska ungdomsförbundet 2009–2013. Har under flera år skrivit ett stort antal inlägg på bloggar och sociala medier, där hon motsätter sig invandring bland annat med hänvisning till invandrares våldtäktsbenägenhet. Stark profil i lokalpolitiken i Uleåborg och har aktivt motsatt sig invandring efter att antalet asylsökande ökade från år 2015 framåt. Har svängt sig med termer som ”skadlig invandring” och ”asylturism”.

Ville Tavio, 39, Egentliga Finland

Utvecklings- och utrikeshandelsminister.

Har skrivit inlägg om det så kallade befolkningsutbytet i sin blogg och på sociala medier, bland annat för tre år sedan: ”I sista hand kan massinvandring sätta hela folk i gungning via en befolkningsförändringsprocess och ökade kulturskillnader.” 

Har också talat om hur ”den kulturmarxistiska hjärntvätten” inom medierna och universitetet äter upp försvarsviljan. Begreppet ‘kulturmarxism’ hör hemma i radikalhögern och kopplas bland annat till Breiviks attentat på Utøya. Det har rötter i en antisemitisk konspirationsteori om ett kulturkrig som hotar den västerländska kulturen.

Tavios långvariga assistent Tuomas Tähti är en partimedlem som bland annat beskrivit sig som en nationalist som vill ut ur EU, begränsa invandring. Tähti har uttryckt att han oroar sig över att det finländska folket håller på att utplånas.

Tavio har skrivit inlägg om det så kallade befolkningsutbytet i sin blogg och på sociala medier, bland annat för tre år sedan: ”I sista hand kan massinvandring sätta hela folk i gungning via en befolkningsförändringsprocess och ökade kulturskillnader.” 

Sebastian Tynkkynen, 34, Uleåborgs valkrets

Partiets tredje vice ordförande. 

Tre gånger dömd för hets mot folkgrupp och/eller brott mot trosfriden, bland annat för att ha skrivit att islam måste utrotas från Finland och för att ha kallat Muhammed för ”pedofilprofet”. Enligt rätten var inläggen kränkande, delvis hotfulla och har som sådana väckt och stärkt intolerans och fördomar mot religionen. 

Har varit aktiv i sannfinländska ungdomsorganisationen under många år och från och till synts med personer som är aktiva i ytterhögerns kretsar, men betraktas inte som starkt knuten till de här sammanhangen. Han är även känd för att kritisera dem som kritiserar Sannfinländarna; i somras hängde han ut den privatperson som startade adressen som kräver Riikka Purras avgång.

Tillägg 10.11.2023: Oula Silvennoinen är förutom en av Finlands främsta experter på högerextremism även suppleant för de Gröna i Helsingfors stadsfullmäktige. Red.
Tillägg 10.11.2023: Mauri Peltokangas uppger själv att han avgått från posten som ordförande för Suomen Sisu i Mellersta Österbotten. På Suomen Sisus webbsida, samt i Patent- och registerstyrelsens register uppges han ändå som lokalavdelningens ordförande. 

2 kommentarer

Jukka Eräkare 9 november, 2023 - 22:08

Lisää tällaista Jeanette <3

Reply
Lars Markkula 12 november, 2023 - 00:20

Grattis till ett fint jobb.

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.