Tre frågor till Bruno Jäntti

av Mio Lindman

Tre frågor till statsvetaren Bruno Jäntti om kriget mellan Israel och Hamas. 

 

1. Hur tror du att situationen i Gaza kommer att utvecklas på kort sikt?

Jag har i över tjugo års tid forskat om konflikten mellan Israel och Palestina och varit delaktig i det arbete som eftersträvar en rättvis och hållbar lösning. Just nu har läget enbart tagit en negativ riktning. Israel har i stort sett förstört palestiniernas samhälle: Israel har fragmenterat Västbanken genom bosättningar och genom militär ockupation samt genom att omringa Gaza och tränga palestinierna allt hårdare. Utvecklingen kommer att vara densamma om inte medborgarsamhället påverkar utrikespolitiken i EU och i USA i en riktning som stöder internationell rätt.  

 

2. Vad krävs för att lösa konflikten?

Att palestinier, internationell rätt och det internationella samfundet kräver att nationellt självbestämmande förverkligas i praktiken för palestiniernas del. Kärnan i konflikten består av palestiniernas rätt till självbestämmande. Palestinier har samma politiska och medborgerliga rättigheter som israeliska judar. Det finns många sätt att förverkliga palestiniernas rätt till nationellt självbestämmande – till exempel att förändra den nuvarande odemokratiska statsformen i en mer demokratisk riktning, med medborgarskap och lika rättigheter för alla, eller så att en oberoende palestinsk stat med internationellt erkända gränser skulle upprättas. Israel motsätter sig allt detta och har även stiftat en lag enligt vilken palestinierna inte har någon rätt till självbestämmande, inte ens i princip.

 

3. Vad kan det internationella samfundet göra?

Israel är beroende av det stöd landet får av USA samt av handeln som bedrivs med EU, som är Israels viktigaste handelspartner. EU och USA borde göra en helomvändning vad gäller utrikespolitiken som omfattar Israel-Palestina. EU och USA har i nuläget varit med och möjliggjort att de israeliska bosättningarna har expanderat och att den militära ockupationen har kunnat fortgå. Medborgarsamhället i Palestina, där många aktörer kämpar för mänskliga rättigheter och en fredlig, rättvis lösning på konflikten, rår inte ensamt på att utmana Israels agerande. Det bör finnas sådan påtryckning som kunde få Israel att acceptera lösningar där palestinska rättigheter förverkligas. EU:s och USA:s medborgare har en avgörande roll att spela här.

 

Foto: Privat

Lämna en kommentar