Precis som hos oss är det få saker i Sverige som väcker lika mycket passioner som avgifter på privatbilism. Men de svenska politikerna visat sig vara i besittning av aningen mera ryggrad än sina kolleger i Finland.

I mars 2004 kom Irina KrohnHeidi Hautala och Satu Hassi från de gröna med en lagmotion där det föreslås att det ”med stöd av förordning av statsrådet ska vara tillåtet att ta ut en lokal tull för viss användning av landsvägar. Lokala tullar kunde tas ut för att täcka kostnaderna för underhåll av landsvägar, för åtgärder som gör trafiken smidigare, för förbättringar av miljökvaliteten eller för att gynna kollektivtrafik och gång-, cykel- och mopedtrafik.” (LM 15/2004). Kommunikationsutskottet föreslog att motionen skulle förkastas, och så var det inte mer med det.

Sedan dess har så gott som ingenting hänt. MTV3 frågade hösten 2004 stadsfullmäktige om deras inställning till en möjlig trängselavgift för Helsingfors. Majoriteten ställde sig negativt till saken, endast de grönas grupp stödde idén. Efter det har det just inte knystats om saken.

Annat är det i vårt västra grannland. Sedan den 3 januari har privatbilister fått punga ut reda pengar för glädjen att köa i sina plåtburkar till och från Stockholms centrum. Trängselskatten är mellan 10 och 20 kronor per gång, högst 60 kronor per dygn. Varje gång man kör genom en betalstation, blir registerskylten fotograferad och på basen av det debiteras antingen bilägarens konto automatiskt om man har skaffat sig en så kallad transponder som hänger i vindrutan, eller så har man fem dagar på sig att självmant betala sina avgifter på internet eller i de kiosker som är med i systemet.

Alla andra infarter till centrum förutom E4 (Essingeleden) är utrustade med betalstationer och skatt uppbärs alla vardagar mellan 6.30 och 18.29.

Försöket med trängselskatt pågår till den 31 juli och i september får stockholmsborna rösta om huruvida trängselskatten blir permanent eller om den skall slopas.

Hittills har allt gått till och med över förväntningarna. Trafikminskningen är större än väntat – genom betalstationerna kör cirka 35 procent färre bilar än vid samma tidpunkt förra året. De farhågor man hyste om en ökning av trafiken på icke-avgiftsbelagda Essingeleden har inte heller besannats. Det görs också 20 000 fler inresor med kollektivtrafiken varje dag.

Helt utan problem har försöket ändå inte startat. Transpondrarna lär inte fungera ordentligt och det har visat sig att infartsparkeringarna är underdimensionerade. Därtill har en del registerskyltar stulits av folk som hellre vill se grannen sin betala trängselskatten.

Trots allt ser framtiden relativt ljus ut för Stockholms innerstad. Få se om någon vågar ta itu med frågan här. Kanske efter riksdagsvalet 2007 … Eller efter kommunalvalet 2008 …

Susanne Björkholm

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.